Top

Brig

Cyfrifoldeb Rhiant

Newidiodd y ddeddf ar 1 Rhagfyr 2003, sy’n golygu ei bod hi’n haws bellach i dadau dibriod gael Cyfrifoldeb Rhiant cyfartal ar gyfer eu plant.

 

Mae cyfrifoldeb rhiant dros eich plentyn yn rhoi hawliau cyfreithiol pwysig i chi yn ogystal â chyfrifoldebau. Hebddo, nid oes gennych chi unrhyw hawl i gyfrannu at benderfyniadau fel ble mae’ch plant yn byw, eu haddysg, crefydd neu driniaeth feddygol.

 

 chyfrifoldeb rhiant, bydd y gyfraith yn eich trin fel rhiant y plentyn, ac mi fyddwch chi’n gyfartal gyfrifol am eu magwraeth. Yn wahanol i famau a thadau priod, os nad ydych yn briod a mam eich baban ni fyddwch yn cael cyfrifoldeb rhiant yn awtomatig.

 

Cyn y newid, dim ond drwy briodi mam y plentyn, llofnodi cytundeb swyddogol gyda’r fam neu gael gorchymyn llys y gallech chi ennill cyfrifoldeb rhiant.

 

Cyfrifoldeb Rhiant

 

  • 0808 800 222

 

 

Rhannu Hoffi