Top

Brig

Seremonïau dinasyddiaeth

Mae ennill dinasyddiaeth yn gam enfawr. Mae pobl sy’n ennill dinasyddiaeth yn mynychu seremoni i ddathlu’r achlysur. Dyma fanylion darpariaeth Bro Morgannwg ar gyfer trigolion y dalgylch. 

 

Y Swyddfa Gartref sy’n gyfrifol am weinyddu'r broses. Y cam olaf yw’r seremoni.

 

Cynhelir seremoni i bob ymgeisydd llwyddiannus dros 18 oed a wnaeth gais am ddinasyddiaeth ers 31 Rhagfyr 2003. Y Gwasanaeth Cofrestru sy’n trefnu, ac maen nhw'n cael eu cynnal yn ardal leol y dinesydd newydd.

 

Nodwch: ceir mynediad i seremonïau dinasyddiaeth trwy wahoddiad yn unig.  Y Swyddfa Gartref sy'n gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus. Gall ymgeiswyr llwyddiannus wahodd gwesteion. Gall y Swyddfa Gofrestru gynghori ar niferoedd.

 

Bydd ymgeiswyr yn derbyn dinasyddiaeth y DU wedi iddyn nhw dyngu Llw neu Gadarnhad Teyrngarwch, ac yn tyngu’r Addewid Dinasyddiaeth. Cyflwynir Tystysgrif Ddinasyddiaeth i bob ymgeisydd llwyddiannus. Darperir lluniaeth ysgafn ar ôl y seremoni.

 

Rhagnodi

Mae’n rhaid mynychu seremoni o fewn 11 wythnos o dderbyn gwahoddiad oddi wrth y Swyddfa Gartref. Mae angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru i gadarnhau eich presenoldeb. 

 

Cofiwch drafod unrhyw anghenion arbennig, er enghraifft bwydydd neu fynediad cadair olwyn.

 

 

 

 

Rhannu Hoffi