Top

Brig

Cofrestru Marwolaeth Dramor

Os oes dinesydd Prydeinig, gan gynnwys aelod o’r lluoedd arfog, yn marw dramor mi fydd y dystysgrif farwolaeth yn cael ei chyhoeddi yng ngwlad y farwolaeth.

 

Mae’r ddogfen hon yn dderbyniol ar gyfer dibenion swyddogol, er mae’n bosib y bydd angen ei chyfieithu.  Nid yw’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn derbyn copi heb i rywun drefnu gwneud hynny.

 

Er mwyn hwyluso pethau ar gyfer y teulu, mae’n bosib gofyn i gynrychiolydd y Deyrnas Gyfunol yng ngwlad y farwolaeth i drefnu cofrestru’r farwolaeth.  Mae’n rhaid gofyn oherwydd nid oes gan y cynrychiolydd yr hawl i wneud hynny heb ganiatâd.

 

Os yw’r ymadawedig yn aelod o’r lluoedd arfog, mae’n bosib i’w brif swyddog gofrestru’r farwolaeth.  Os yw’n digwydd o fewn deuddeg mis, gall Swyddog Cofrestru’r Lluoedd gyflawni’r ddyletswydd.  Ond nid yw hyn yn bosib mewn rhai gwledydd.  Cysylltwch ag Adran Dramor y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am fanylion.

 

Mantais cofrestru gydag awdurdodau Prydain yw y bydd y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn derbyn cop i o fewn deuddeg mis, sydd yn cyfrif fel copi parhaol.  Mae hyn yn golygu y caiff y Swyddfa gyhoeddi tystysgrif farwolaeth.

 

Trefnu cofrestru

I drefnu cofrestru marwolaeth dramor gydag awdurdodau Prydain, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, dyma’r manylion:

 

Foreign and Commonwealth Office

Consular Division

King Charles Street

London

SW1A 2AH

 

  • 0207 008 0186

 

www.fco.gov.uk

 

Rhannu Hoffi