Top

Brig

LilyDweud Un Waith

Mae Gwasanaeth Dweud Un Waith yn golygu y gallwch chi ein hysbysu am farwolaeth, a byddwn ninau’n hysbysu adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau’r cyngor lleol ar eich rhan

 

Pan fod rhywun yn marw, mae llawer o bethau sydd angen eu gwneud ar adeg pan nad ydych yn yr hwyliau iawn i’w gwneud. Un o'r rhain yw cysylltu ag adrannau’r llywodraeth a gwasanaethau’r cyngor lleol mae gofyn dweud wrthyn nhw.

 


Yn ddibynnol ar eich sefyllfa, gallwn ni hysbysu’r sefydliadau isod:


 • Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
 • Budd-dal Anabledd
 • Budd-dal Plant
 • Budd-dal Profedigaeth
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Treth Cyngor
 • Casglu Taliadau ar gyfer Gwasanaethau Cyngor
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Cymorth Incwm
 • Gwasanaethau Etholiadol
 • Gwasanaethau Llyfrgell

 • Gwasanaethau oedolion
 • Hawlen Parcio Bathodyn Glas
 • Lwfans Byw gydag Anabledd
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Cynhalwyr
 • Lwfans Chwilio am Swydd
 • Lwfans Mynychu
 • Pensiwn y Wladwriaeth 
 • Library Services
 • Tai Cyngor
 • Treth cyngor
 • Trethiant personol
 • Y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbort

Pan fyddwch chi wedi cofrestru’r farwolaeth, bydd y Swyddog Cofrestru’n rhoi mwy o wybodaeth i chi am y gwasanaeth a sut y gallwch ei ddefnyddio. Os yw o help, gallwch chi fel arfer wneud apwyntiad i gofrestru’r farwolaeth a defnyddio’r gwasanaeth dweud un waith yn ystod yr un ymweliad.

 

Y gwaith papur angenrheidiol

Er mwyn i ni sicrhau mai’r wybodaeth gywir sy’n cael ei rhoi i sefydliadau rydyn ni’n cysylltu â nhw ar eich rhan, bydd yn help os gallwch chi ddod â’r dogfennau wybodaeth isod oedd yn perthyn i’r unigolyn sydd wedi marw gyda chi:

 • Rhif yswiriant cenedlaethol a dyddiad geni
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau roedden nhw’n eu derbyn
 • Eu tystysgrif marwolaeth
 • Eu trwydded yrru neu rif trwydded yrru
 • Eu pasbort neu rif eu pasbort
 • Bathodyn Car Glas (os yw’n berthnasol)
 • Tocyn bws mantais (os yw’n berthnasol)

Efallai fyddwn ni hefyd yn gofyn i chi am:

 • Eu perthynas agosaf
 • Unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil sy’n dal yn fyw
 • Ysgutor eu hystâd

Nodwch: Rhaid i chi gael caniatâd y bobl a restrir uchod cyn darparu gwybodaeth amdanyn nhw wrthon ni.

 

Rhannu Hoffi