Gwasanaeth Cofrestru 

Gwybodaeth a chanllawiau ynghylch cofrestru digwyddiadau bywyd gan gynnwys genedigaethau, marwolaethau a phriodasau ym Mro Morgannwg

 

Ar gyfer apwyntiadau cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau defnyddiwch y botwm isod.   

 

Archebu Apwyntiad

  

Y Swyddfa Gofrestru 

Mae dwy swyddfa gofrestru ym Mro Morgannwg:

 

Y Barri – Y Swyddfa Gofrestru 

Y Swyddfeydd Dinesig 

Holton Road 

Y Barri 

CF63 4RU

  • Llun – Iau:  8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:30pm*

     

     Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

Penarth – Y Swyddfa Gofrestru

West House

Stanwell Road

Penarth

CF64 2YG

  • Llun – Gwener: 8.30am - 1.00pm / 2:00pm - 4:30pm*

     

    Gwener: 8:30am - 1:00pm/2:00pm – 4:00pm*

 

*Cofrestriadau drwy apwyntiad yn unig

 

 

Gofynnwn i ymwelwyr fynd at y dderbynfa ar lawr gwaelod y Swyddfeydd Dinesig, a bydd rhywun yno’n eu cyfeirio at y Swyddfa Gofrestru.

 

 

Mae gwasanaethau cofrestru statudol yn cael eu goruchwylio gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol (SGG) sy’n rhan o Swyddfa Pasbort Ei Mawrhydi ac yn goruchwylio cofrestru dinesig yn  Lloegr a Chymru. Mae’r un math o swyddfeydd ar gael ar gyfer  Yr Alban a  Gogledd Iwerddon.