Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

B4265 Boverton, Llantwit Major

Dyddiad:  30/07/18 - 05/02/20

Contractiwr:  Amberon providing TM

Manylion: Bydd rheoliadau traffig dros dro ar waith er mwyn galluogi gwaith adeiladu ffordd mynediad Gogledd Sain Tathan i gael ei wneud. Hefyd bydd gwaith yn cael ei wneud er mwyn lleihau’r terfyniad cyflymder i 30mya

A48, Sain Nicolas

Dyddiad: 20/08/18 - 02/11/18

Contractiwr: Wales and West Utilities yn rheoli traffig (Cyswllt y tu allan i oriau 0800111999)

Manylion: Rhybudd rhag blaen. Bydd goleuadau traffig dros dro yn weithredol er mwyn gwneud gwaith. Bydd y goleuadau ar waith am 24 awr ac yn cael eu rheoli gan berson ar bob adeg.

Ffordd ger B4265 Eglwys Brewis Road, Trebeferad

Dyddiad:  23/07/18 - 01/01/19

Contractiwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion: Bydd cyfyngiadau lôn ar waith er mwyn galluogi gwaith i gael ei wneud.

Eglwys Brewis Road Boverton, Llantwit Major

Dyddiad: 30/07/18 - 30/10/18

Contractor: Amberon providing TM

Manylion: Bydd rheoliadau traffig dros dro ar waith er mwyn galluogi gwaith adeiladu ffordd mynediad Gogledd Sain Tathan i gael ei wneud.

B4265 Boverton, Llantwit Major

Dyddiad:  30/07/18 - 05/02/20

Contractiwr:  Amberon providing TM

Manylion: Bydd rheoliadau traffig dros dro ar waith er mwyn galluogi gwaith adeiladu ffordd mynediad Gogledd Sain Tathan i gael ei wneud. Hefyd bydd gwaith yn cael ei wneud er mwyn lleihau’r terfyniad cyflymder i 30mya.

 

Lôn Pum Milltir (A4226), Bro Morgannwg 

Dyddiad:  03/09/18 - 03/03/20

Contractiwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Manylion: Bydd rheolaeth draffig ar waith ar gyfer lleihau'r terfyn cyflymder i 30mya ar gyfer prosiect Lôn Pum Milltir, ar y A4226 o Fferm Backlands i gyffordd i Moulton, Barri

 

A4222 Aberthin Road, Y Bont-faen

Dyddiad: 22/10/18 - 22/10/18

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig ar waith er mwyn galluogi gwaith torri coed i fynd rhagddo rhwng 09:30am tan 3:30pm.

Contractwr: Rheolaeth Traffig gan Forest 

 

Cyffordd B4265 Ffordd Osgoi Llanilltud Fawr ac Eglwys Brewis Road, Sain Tathan

Dyddiad: 22/10/18 - 09/11/18

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gosod croesfan i gerddwyr ger Datblygiad Barrets, Trebefered.

Contractwr: Rheoli traffig gan Amberon. 

 

Dyfan Road, Y Barri

Dyddiad: 22/10/18 - 26/10/18

Manylion: Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 09:30am a 3:30pm er mwyn cynnal gwaith ailwynebu. Contractwr: Rheolaeth Traffig gan Forest 

 

Dinas Road, Penarth

Dyddiad: 26/10/18 - 26/10/18

Manylion: Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith i ganiatáu ffilmio, oriau gweithredu rhwng 10:00am tan 1:30pm yn unig.

Contractwr: Rheolaeth Traffig gan Forest 

Greenfield Avenue, Dinas Powys

Dyddiad: 24/10/18 - 24/10/18

Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith ffilmio.

Contractwr: Rheolaeth Traffig gan Forest 

Llantwit Major Road Gyferbyn â Cross Inn, Y Bont-faen

Dyddiad: 24/10/18 - 26/10/18

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig ysbeidiol ar waith i ganiatáu gwaith ar ran BT.

Contractwr: Rheoli traffig gan T/A Infrastructure 


Church Road Gyferbyn â Cross Inn, Llanfleiddan

Dyddiad: 24/10/18 - 26/10/18

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig ysbeidiol ar waith i ganiatáu gwaith ar ran BT.

Contractwr: Rheoli traffig gan T/A Infrastructure