Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Road Closed SignCau Ffyrdd: Bird Cage Walk, Broad Street, Y Barri

Dyddiad: 02/06/18 - parhaus

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

Manylion:  Bydd y llwybr troed ar gau am 18 mis. 

Road Closed Sign

Cau Ffordd:  Plymouth Road i Ganolfan Ofal Waverley i gyffordd Forrest Road, Penarth

Dyddiad: 17/07/18 

Contractwr:  Forest

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau rhwng 07:00 a 19:00 er mwyn gallu ffilmio

Road Closed Sign

Cau Ffordd:  Esplanâd Penarth, Cliff Hill, Cliff Road i gyffordd Marine Parade, Penarth

Dyddiad: 13/07/18 - 15/07/18

Contractwr:  Amberon TM

Manylion:  Cau ffyrdd dros dro i alluogi gŵyl i fynd rhagddi – bydd gwyriadau lleol ar waith. 

Road Closed Sign

Cau Ffordd:  Forrest Road o gyffordd Westbourne Road i gyffordd Plymouth Road, Penarth

Dyddiad: 18/07/18 

Contractwr:  Forest TM

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau rhwng 07:00 a 19:00 er mwyn gallu ffilmio

O gyffordd Lôn Pum Milltir Fferm Northcliffe (Giât 2 Peiriannau’n Croesi)

Dyddiad: 04/06/17 - parhaus

Contractwr:  Bydd Amberon yn rheoli’r traffig (ffoniwch 0845 3715050 allan o oriau gwaith)

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 07:00 a  09:30 a rhwng 15:30 a 19:00. 

O gyffordd Lôn Pum Milltir Caban Whitton (Giât 4 Peiriannau’n Croesi)

Dyddiad:  04/06/2018 - parhaus

Contractwr:  Bydd Amberon yn rheoli’r traffig (ffoniwch 0845 3715050 allan o oriau gwaith)

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 07:00 a  09:30 a rhwng 15:30 a 19:00. 

Heol Eglwys Brewys, Sain Tathan - NAR

Dyddiad: 09/07/18 - 20/07/18

Contractwr:  Amberon Traffic Management

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn cynnal gwaith hanfodol i Wella’r Briffordd. 

Y Bont Faen - Heol Llanilltud Fawr

Dyddiad:  17/07/2018 - 18/07/18

Contractwr:  Amberon

Manylion:  Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ar rwystr gan BT.

Mill Road, Dinas Powys

Dyddiad: 02/07/18 - 17/07/18 

Contractwr:  Lux Traffic Management  

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn caniatáu i wal gael ei hail-godi.

 

Southerndown Road, Southerndown

Dyddiad: 10/07/18 - 18/07/18

Contractwr:  Lux Traffic Management

Manylion:  Bydd rheoli traffig ar waith i alluogi gwaith i fynd rhagddo ar seilwaith dan ddaear.