Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:


(Saesneg yn unig)

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:   30/05/17 - parhaus

Contractwr:  Dyer and Butler

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

 

Coldbrook Road East o Langlands Rd i Powis View, Y Barri

Dyddiad:   30/10/17 - 17/11/17

Contractwr: Dyer and Butler

Manylion:  Bydd rheolaethau traffig dros dro ar waith fel bod modd glanhau, jetio a thrwsio. Oriau Gweithredu: 09:00 tan 15:00 

Dobbins Road, Y Barri 

Dyddiad:  11/09/17 - parhaus

Contractwr:  Dyer and Butler

Manylion:   Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith (tu allan i’r oriau brig) er mwyn galluogi gwaith clirio draeniau i fynd rhagddo.

 

 

A48 Sain Nicolas

Dyddiad:  09/11/17 - 08/12/17

Contractwr:  Horan 

Manylion:  Bydd rheolaeth draffig dros dro yn weithredol er mwyn gwneud gwaith a gwaith gwasanaeth ar gyfer datblygiad newydd Waterstone Homes. Oriau gweithredol: 09:30 tan 15:30

 

Ewenni / Llandŵ, Corntown Road

Dyddiad:  06/11/17 - 17/11/17

Contractwr:  Western Power Distribution

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn gosod prif bibell ddŵr newydd gan WPD

Dock View Road, Y Barri

Dyddiad:   13/10/17 - 13/11/17

Contractwr:  Western Power Distribution

Manylion:  Rheoli traffig dros dro i osod cwbl.

Penarth, Cliff Parade

Dyddiad:   07/11/17

Contractwr:  Dyer & Butler

Manylion:  Rheoli traffig cyfnodol (y tu allan i’r oriau prysur) i ganiatáu ffilmio’n ddiogel. Oriau gwaith: 10:00 i 13:00.

 

 

Cau Ffyrdd

 

A4050 – A48 - A4232 Croes Cwrlwys

Dyddiad:  22/10/17 - 19/11/17

Contractwr:  Gwaith tarmacio ar ran Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Gwaith ailwynebu’r gyffordd yn cychwyn ddydd Sul 22/10/2017 – gwaith dros nos o 20:00 tan 06:00. Cyfyngiadau lôn a chau ffordd gyda gwyriadau ffordd ag arwyddion. Disgwylir peth oedi.

Sgwâr Fictoria, Penarth o’r gyffordd â Victoria Avenue/Grove Terrace at y gyffordd â Victoria Road.

Dyddiad:   07/11/17

Contractwr:  Forest yn Rheoli Traffig dros dro

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau dros dro i alluogi ffilmio. Rhwng 06:30 a 19:30

Ynys y Barri (Amryw Ffyrdd)

Dyddiad:   04/11/17 

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd cau ffyrdd dros dro ar waith ar gyfer sioe dân gwyllt. Oriau gwaith: 17:00 - 22:00

  

Lôn ddienw o’r gyffordd â St Athan Road, Llandochau ger Y Bont-faen

Dyddiad:   28/10/17 - 05/11/17

Contractwr:  Western Power Distribution 

Manylion:  Bydd ffordd ar gau dros dro i Western Power gynnal gwaith gosod dyctau trydanol hanfodol. Gellir cynnal mynedfa i gerddwyr ond nid i gerbydau argyfwng. 

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr ar y gyffordd â Boverton Road

Dyddiad:  23/10/17 - Gwanwyn 2018

Contractwr:  Forest yn darparu Rheolaeth Traffig 

Manylion:  Bydd cau ffyrdd dros dro ar waith i alluogi cynllun dyrchafu llifogydd. 

  

 

 

Rhannu Hoffi