Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:


(Saesneg yn unig)

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:  30/05/17 - parhaus

Contractwr:    Dyer and Butler

Manylion:    Bydd rheoli traffig dros dro er mwyn galluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

Subway Road a chyffordd Dock View Road, y Barri

Dyddiad:  03/01/18 - 12/01/18

Contractwr:  Western Power Distribution 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi Western Power Distribution i gyflawni gwaith hanfodol.

 

Eglwys Brewis Road a Picketston Close, Sain Tathan

Dyddiad:   04/01/18 - 08/01/18

Contractwr:   Gwaith paratoi pridd a pheirianneg sifil yn y dyffryn 

Manylion: Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn caniatáu i waith cynnal hanfodol gael ei wneud ar ran BT.

 

 

Yr A4222 ger Ystradowen, Y Bont-Faen

Dyddiad:   02/01/18 - 12/01/18

Contractwr:  Wales & West Utilities 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn caniatáu i Wales & West Utilities gynnal gwaith nwy hanfodol

 

 

Llanbydderi ger Middlecross Barn, Llancarfan

Dyddiad:   02/01/18 - 12/01/18

Contractwr:  Enterprise 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn gwneud gwaith cynnal hanfodol

 

Barry Road, ger y gyffordd â Tynewydd Road a Cemetery Road, y Barri

Dyddiad:   09/01/18 - 09/01/18 

Contractwr:  Dŵr Cymru 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 19:00 a 22:00 er mwyn caniatáu i Ddŵr Cymru gynnal gwaith hanfodol. 

Yr A4226 Port Road West rhwng y gyffordd â Weycock Cross a Stirling Road, y Barri

Dyddiad:   08/01/18 - 31/03/18

Contractwr:  Wales & West Utilities 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro o 10/01/2018 er mwyn ail-osod pibellau prif gyflenwad nwy 

 

 

Cau Ffyrdd

 

  

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:  23/10/2017 - Gwanwyn 2018

Contractwr:  Forest yn gwneud gwaith Rheoli Traffig 

Manylion:  Cau Boverton Road Ar hyn o bryd mae Eagleswell Road wedi ail-agor.

   

Lôn ddienw rhwng Tresimwn a Llancarfan, ger yr Hen Olchdy

Dyddiad:   08/01/17 - 12/01/18 

Contractwr:  Gwaith paratoi pridd a gwaith Peirianneg Sifil yn y dyffryn 

Manylion:  Cau ffordd dros dro er mwyn caniatáu i BT osod dwythellau. Rhwng 09:00 a 16:00. Bydd gwyriadau ar waith drwy gydol y cyfnod hwn.