Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:


Heol Boverton ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad: 30/05/17 - parhaus

Contractwr:  Forest

Manylion:  Bydd rheoli traffig dros dro er mwyn galluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

Old Port Road, Gwenfô, o’r gyffordd â Walston Road

Dyddiad: 03/04/18 - 26/04/18

Contractwr: Western Power Distribution 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig ar waith o bryd i’w gilydd i alluogi gwaith trydanol hanfodol i fynd rhagddo.

B4267 – Cyffordd Sully Moors Road â Hayes Road, y Barri 

Dyddiad:  23/02/2018 - parhaus

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Rheolaeth draffig ar waith i alluogi gwaith hanfodol i wella’r Briffordd.

 

Llanilltud Fawr - Pentre Llancadle B4265 rhwng cyffordd Heol Eglwys Brewis a Heol Boverton 

Dyddiad: 24/04/2018 - 24/04/2018

Contractwr:  Forest
Manylion:  Bydd rheoli traffig dros dro ar waith i ganiatáu i waith coed gael ei gynnal, o 9:30 - 15:30 

 

Heol Porthceri, Y Rhws  

Dyddiad: 23/04/2018 - 25/04/2018

Contractwr:  Enterprising 
Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro ar waith, i ganiatai i Dwr Cymru i wneud gwaith hanfodol

 

 

 

Llanddunwyd - Heol heb enw CF62 4NG

Dyddiad: 23/04/2018 - 11/05/2018

Contractwr:  Amberon
Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi adeiladwaith i baratoi ar gyfer mynediad y Ffordd Mynediad i'r Gogledd, o 9:00 - 15.30.

 

 

 

Heol y Traeth, Penarth 

Dyddiad: 16/04/2018 - 25/04/2018

Contractwr:  Forest
Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro ar waith, i ganiatai i Dwr Cymru ailwampio'r pibellau nwy

 

 

 

Bont Faen, Pentre Trehyngyll (Trekkers)

Dyddiad: 26/04/2018 - 27/04/2018

Contractwr: TM
Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi WPD i ddechrau ar waith rhaffog.

Llanilltud Fawr, B4265, Boverton yn agos i Heol Eglwys Brewis CF61 2GS

Date: 23/04/2018 - 11/05/2018

Contractor: Amberon 
Details: Bydd rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi adeiladwaith i baratoi ar gyfer mynediad y Ffordd Mynediad i'r Gogledd, o 9:00 - 15.30.

 

 

 

Cau Ffyrdd

  

Llanddunwyd – Lôn Watery rhwng cyffyrdd Lôn Eglwys a Lon Bryn y Ddafad 

Dyddiad: 23/04/2018 - 24/04/2018

Contractwr: Calibre Contracting Ltd 

Manylion:  Bydd y ffordd yn cau rhwng 8:00 a 16:00 er mwyn galluogi gwaith carthffosiaeth

 

Stryd Durrell rhwng y gyffordd â East Street a Stag Lane, Llanilltud Fawr 

Dyddiad: 22/01/2017 - parhaus

Contractwr:  Rheolaeth draffig gan Forest
Manylion:  Bydd y ffordd ar gau yn ysbeidiol i alluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y briffordd. Oriau gweithredol: 09:00-14:30. 

 

A48 Bont Faen - ffordd osgoi o'r cyffordd ar Bryn Gibbetts i'r cyffordd gya A4222 Bryn Primrose

Dyddiad: 23/04/2018 - 28/04/2018 

 

Contractwyr: Forest 

Manylion: Bydd y ffordd yn cau dros dro rhwng 19:30 a 06:00 er mwyn gosod wyneb newydd ar y ffordd. Mae dargyfeiriadau yn ei le.