Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:


(Saesneg yn unig)
Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:   30/05/17 - parhaus

Contractwr:  Dyer and Butler

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

 

Coldbrook Road, Y Barri

Dyddiad:   16/01/17 - parhaus

Contractwr: Lux Traffic.

Manylion:  Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith i alluogi gwaith amddiffyn rhag llifogydd. 

Dobbins Road, Y Barri 

Dyddiad:  11/09/17 - parhaus

Contractwr:  Dyer and Butler

Manylion:   Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith (tu allan i’r oriau brig) er mwyn galluogi gwaith clirio draeniau i fynd rhagddo.

 

 

A48 Sain Nicolas

Dyddiad:  16/10/17 - 08/11/17

Contractwr:  Horan 

Manylion:  Bydd rheolaeth draffig dros dro yn weithredol er mwyn gwneud gwaith a gwaith gwasanaeth ar gyfer datblygiad newydd Waterstone Homes. Oriau gweithredol: 09:30 tan 15:30

 

Croesfan Rheilffordd y Rhws, Y Rhws

Dyddiad:   21/10/17 - 22/10/17 

Contractwr:  Centurion Site Services 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i ganiatáu mynediad at y trac i offer y rheilffordd. Oriau gweithredu bob penwythnos: 22:30 i 07:00. 

 

 

Cau Ffyrdd

 

*RHYBUDD* A4050 – A48 - A4232 Croes Cwrlwys

Dyddiad:  22/10/17 - 19/11/17

Contractwr:  Gwaith tarmacio ar ran Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Gwaith ailwynebu’r gyffordd yn cychwyn ddydd Sul 22/10/2017 – gwaith dros nos o 20:00 tan 06:00. Cyfyngiadau lôn a chau ffordd gyda gwyriadau ffordd ag arwyddion. Disgwylir peth oedi.

North Road o’r gyffordd â Sgwâr Neuadd y Dref, Y Bont-faen

Dyddiad:   15/10/17

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau dros dro i alluogi gwaith cynnal a chadw’r briffordd hanfodol Oriau gwaith: 08:00 i 14:00. Cynigir gwyriadau a mynediad i gerddwyr bob amser.

Ewenni / Llandŵ, Llangan (Lime Kiln Lane)

Dyddiad:   23/10/17 - 27/10/17

Contractwr:  BT

Manylion:  Bydd cau ffyrdd dros dro ar waith i alluogi BT i osod pibau.

Oriau gwaith: 09:30 tan 15:00

  

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr ar y gyffordd â Boverton Road

Dyddiad:    08/05/17 - parhaus 

Contractwr:    Forest yn darparu Rheolaeth Traffig 

Manylion:    Bydd y ffordd ar gau dros dro er mwyn gwneud gwaith ar dyllau prawf

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr ar y gyffordd â Boverton Road

Dyddiad:  23/10/17 - Gwanwyn 2018

Contractwr:  Forest yn darparu Rheolaeth Traffig 

Manylion:  Bydd cau ffyrdd dros dro ar waith i alluogi cynllun dyrchafu llifogydd. 

  

 

 

Rhannu Hoffi