Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:


(Saesneg yn unig)
Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:  30/05/17 - parhaus

Contractwr:    Dyer and Butler

Manylion:    Bydd rheoli traffig dros dro er mwyn galluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

Andrew Road, Cogan, Penarth

Dyddiad:  18/12/17

Contractwr:  Centurion 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith rhwng 09:30 a 15:30 er mwyn caniatáu i waith archwilio pont fynd rhagddo. 

Y gyffordd rhwng Llantwit Major Road a Darren Close / Llantwit Major Road a Gibbet’s Hill, Y Bont-faen 

Dyddiad: 10/12/2017 - 17/12/2017

Contractwr:  Lux yn gwneud gwaith Rheoli Traffig 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn caniatáu i BT gael mynediad diogel at strwythur dan y ddaear.

Subway Road a chyffordd Dock View Road, y Barri

Dyddiad:  12/12/17 - 22/12/17

Contractwr:  Western Power Distribution 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi Western Power Distribution i gyflawni gwaith hanfodol.

 

St Brides Road ger San Siôr, Llanfihangel-ar-Elai – ger hen Swyddfa’r Post) 

Dyddiad:  14/12/17 - 18/12/17

Contractwr:  Dŵr Cymru 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi Dŵr Cymru i drwsio pibell sy’n gollwng.. 

 

 

 ‘The Acorns’ Maendy Road, y Bont-faen

Dyddiad:  19/12/17

Contractwr:  BT

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith rhwng 09:30 a 15:30 i alluogi BT i gael mynediad i strwythur uwchben. 

 

A4222 ger Ystradowen, y Bont-faen

Dyddiad:  12/12/17 - 22/12/17

Contractwr:  Wales and West Utilities 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi Wales and West i gyflawni gwaith nwy hanfodol.

B4268 rhwng Llyswyrni a Phentremeurig

Dyddiad:  19/12/17 

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i drwsio arwyddion.

B4265 yn Gilestone Cross, Sain Tathan

Dyddiad:  17/12/17 

Contractwr:  BT 

Manylion:  Bydd rheolaeth traffig dros dro ar waith i alluogi Barden Network i gyflawni gwaith ar ran BT. 

 

 

Cau Ffyrdd

 

Abbey Road, Ewenni

Dyddiad: 17/11/17 - 19/12/17

Contractwr:    Young Brothers yn gwneud gwaith Rheoli Traffig ar ran Dŵr Cymru

Manylion:    Bydd y ffordd ar gau dros dro er mwyn galluogi gwaith hanfodol ar gysylltiadau’r prif gyflenwad. Bydd gwyriadau ffordd yn yr ardal a mynedfa i gerddwyr. 

Westra i’r de-orllewin o’r gyffordd â St Andrews Road, Dinas Powys

Dyddiad:  17/12/17

Contractwr:  Western Power Distribution 

Manylion:  Cau ffordd dros dro er mwyn galluogi WPD i gynnal gwaith trydanol hanfodol. Bydd y ffordd ar gau rhwng: 08:30 a 14:00. Bydd gwyriadau lleol a mynediad i breswylwyr a cherddwyr ar waith bob amser. 

  

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:  23/10/2017 - Gwanwyn 2018

Contractwr:  Forest yn gwneud gwaith Rheoli Traffig 

Manylion:  Cau Boverton Road Ar hyn o bryd mae Eagleswell Road wedi ail-agor.

  

Llandochau ger y Bont-faen ar y ffordd ddienw ger Tŷ’r Ardd

Dyddiad: 16/12/17 - 17/12/17 

Contractwr:  BT 

Manylion:  Cau ffordd dros dro er mwyn galluogi BT i gynnal gwaith hanfodol. Bydd y ffordd ar gau rhwng 08:00 a 16:00. 

 

Stryd y Castell rhwng y gyffordd â West St a Turkey St, Llanilltud Fawr 

Dyddiad: 18/12/17 

Contractwr:  Dŵr Cymru

Manylion:  Cau ffordd dros dro er mwyn galluogi Dŵr Cymru i gynnal gwaith hanfodol. Bydd y ffordd ar gau rhwng: 08:00 a 18:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi