Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Man using a tablet

Diweddariadau drwy e-bost

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr y Cyngor,  ValeConnect, yn rhad ac am ddim, a rhown ni wybod i chi pan fydd y newyddion diweddaraf am weithfeydd ffordd a ffyrdd sydd ar gau ar gael ar-lein:Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

Lôn Pum Milltir  

Dyddiad: 20/03/2018 

 

Mae’r gwaith i arwynebu’r lôn pum milltir ar ddechrau’r wythnos 19/03/3018,  wedi cael eu gohirio tan ar ôl y gwyliau Pasg, oherwydd i’r tywydd garw diweddar. Byddwn yn rhannu fwy o wybodaeth, wrth i’r gwaith cael eu hail drefnu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

 

 

Boverton Road ar y gyffordd ag Eagleswell Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad: 30/05/17 - parhaus

Contractwr:  Dyer and Butler

Manylion:  Bydd rheoli traffig dros dro er mwyn galluogi gwaith atal llifogydd i fynd rhagddo.

A4226 – Lleoliadau Amrywiol ar Lôn Pum Milltir 

Dyddiad: 12/03/18 - 23/03/18

Contractwr:  Alun Griffiths Ltd

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn cynnal gwaith clirio llwyni. Oriau gweithredu: 09:30-15:30

Lavernock Road, y fynedfa i Barc Gwledig Cosmeston

Dyddiad: 12/01/18 - 30/03/18

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd croesfan i gerddwyr â botwm dros dro ar waith i hwyluso’r gwaith parhaus. 

Bryn Awel, Buttrills Road, y Barri

Dyddiad: 15/03/18 - 19/03/18

Contractwr:  Dŵr Cymru 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn caniatáu i Ddŵr Cymru newid pibell sy'n gollwng dŵr.

Lakeside, Cold Knap/dan bont y rheilffordd, y Barri

Dyddiad: 21/03/18 - 23/03/18

Contractwr:  Network Rail

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn gwneud gwaith cynnal ar y bont.

Penlan Road ger Dochdwy Rd, Llandochau 

Dyddiad: 14/03/18 - 19/03/18

Contractwr:  Dŵr Cymru 

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro er mwyn galluogi Dŵr Cymru i gynnal gwaith atgyweirio ar bibell sy’n gollwng dŵr.

Eglwys Brewis Road, Sain Tathan 

Dyddiad: 19/03/18

Contractwr:  BT

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith fynd rhagddo ar bibellau.

B4267 – Cyffordd Sully Moors Road â Hayes Road, y Barri 

Dyddiad:  23/02/2018 - parhaus

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Rheolaeth draffig ar waith i alluogi gwaith hanfodol i wella’r Briffordd.

Tair Onen, y Bont-Faen

Dyddiad: 21/03/18  

Contractwr:  BT

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith i fynd rhagddo ar bibellau.

Cylchfan Windsor Road/Plassey Street (A4160) 

Dyddiad: 18/03/18

Contractwr:  Uned Cynnal a Chadw Tiroedd a Pharciau Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd rheolaeth draffig dros dro ar waith i alluogi gwaith cynnal a chadw coed hanfodol.

 

Cau Ffyrdd

  

Lôn Pum Milltir (A4226)

Dydd Llun 19 Mawrth 2018

Oherwydd y tywydd garw diweddar, mae'r gwaith ail-wynebu a gynlluniwyd ar gyfer yr wythnos hon i ail-wynebu'r Lôn Pum Milltir wedi cael ei gohirio tan ar ôl y Pasg. Bydd gwybodaeth bellach yn cael ei ddosbarthu unwaith y bydd y gwaith hwn wedi'i ail-drefnu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir

 

Five Mile Lane resurfacing work welsh

 

 

Ffordd Eagleswell wrth y gyffordd ag Boverton Road, Llanilltud Fawr

Dyddiad:  23/10/2017 - Gwanwyn 2018

Contractwr:  Forest yn gwneud gwaith Rheoli Traffig 

Manylion:  Mae Eagleswell Road ar gau. Ar hyn o bryd mae Boverton Road wedi’i ail-agor i draffig.

Durrell Street o’r gyffordd ag East Street i’r gyffordd â Stag Lane, Llanilltud Fawr

Dyddiad: 22/01/17 - parhaus

Contractwr:  Forest 

Manylion:  Bydd ffyrdd yn cael eu cau'n ysbeidiol rhwng 9:30 a 14:30 er mwyn ei gwneud yn bosibl danfon nwyddau i'r safle adeiladu. 

 

Cyffordd Island Road â Broad Street a Hood Road, Y Barri 

Dyddiad: 18/03/18

Contractwr:  Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau yn ysbeidiol i alluogi gwaith cynnal a chadw goleuadau stryd.    

Croesfan Sain Siorys – Sain Siorys

Dyddiad: 13/03/18 - 14/03/18 

Contractwr:  Network Rail 

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau rhwng 21:50 a 05:50 er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol i’r bont. 

 

Phyllis Street wrth y gyffordd ag Archer Road ac Ivor Street, Ynys y Barri

Dyddiad: 19/03/18  

Contractwr:  Forest 

Manylion:  Bydd y ffordd ar gau rhwng 09:30 a 14:30 yn ystod ffilmio. 

 

 

Rockshead Lane o’r gyffordd â Fonmon Road i’r gyffordd â Port Road, y Rhws

Dyddiad: 19/03/18 - 23/03/18

Contractwr:  Tarmac National Contracting ltd ar ran Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg.

Manylion:  Bydd traffig yn cael ei reoli’n ysbeidiol er mwyn galluogi gwaith gosod arwyneb newydd ar y briffordd. Oriau gweithredu: 08:00 a 17:00