Top

Brig

Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Road Closed SignCau Ffyrdd: Bird Cage Walk, Broad Street, Y Barri

Dyddiad: 02/06/18 - parhaus

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

Manylion:  Bydd y llwybr troed ar gau am 18 mis. 

 

Road Closed Sign

Fferm Sblot, Sain Dunwyd

Dyddiad: 23/07/18 - 23/07/18

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Manylion: Bydd y ffordd ar gau yn ystod gwaith ffilmio. Ar gau o 8:00 tan 20:00

 

Y Bont Faen - Heol Llanilltud Fawr

Dyddiad:  17/07/2018 - 18/07/18

Contractwr:  Amberon

Manylion:  Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith ar rwystr gan BT.

 

Cyffordd rhwng Llantwit Major Road a Darren Close, Y Bont-faen

Dyddiad: 19/07/18 - 23/07/18

Contractwr: Amey yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro yn ystod gwaith gosod gwasanaeth newydd.

 

Nant y Coed, Llanbedr-y-fro

Dyddiad: 18/07/18 - 22/08/18

Contractwr: Amberon yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith trwsio, cynnal a chadw.

 

Croesfan Rheilffordd Waterton, A48

Dyddiad: 23/07/18 - 01/08/18

Contractwr: A Plant Lux yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith gwella’r rhwydwaith rheilffordd.

Pen y Turnpike Road, Dinas Powys

Dyddiad: 16/07/18 - 10/08/18

Contractwr: amberon yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith adeiladu mynedfa newydd.

Old Port Road, Gwenfô

Dyddiad: 18/07/18 - 22/08/2018

Contractwr: WPD yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith cynnal a chadw.

Walston Road, Gwenfô

Dyddiad: 18/07/18 - 22/08/18

Contractwr: WPD yn rheoli traffig

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith trwsio, cynnal a chadw.

Old Port Road ac Walston Road, Gwenfô

Dyddiad: 18/07/18 - 01/08/18

Contractwr: WPD yn rheoli traffig 

Manylion: Bydd mesurau rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith ar y gwifrau.

 

Lôn gyfagos i B4265 Eglwys Brewis Road, Trebefered

Dyddiad: 23/07/18 - 01/01/19

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Manylion: Bydd cyfyngiadau ar y lôn yn ystod gwaith.

Lôn heb enw Tresigin, Rhwng Llanilltud Fawr a’r Bont-Faen 

Dyddiad: 23/07/18 - 23/07/18

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg

Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith ffilmio.

 

Lôn heb enw y tu allan i Southmede House, Llandŵ

Dyddiad: 23/07/18 - 23/07/18

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg

Manylion: Bydd rheoli traffig dros dro yn ystod gwaith ffilmio.