Top

Brig

Goleuadau stryd LED 

Rydyn ni wedi cyflwyno lampau LED oherwydd eu bod yn para’n hirach, ac mae angen llai o waith cynnal a chadw arnynt na lampau sodiwm traddodiadol. Maen nhw’n hynod effeithlon o ran ynni, maent yn lleihau allyriadau carbon, ac yn costio llai na chwarter goleuo confensiynol o ran defnydd ynni.

LED-Light-Four

 

Rhaid i ni fel awdurdod wneud arbedion cost sylweddol yn ogystal â lleihau ein hôl troed carbon.

 

Ystyr LED yw deuodau pelydru goleuni (light-emitting diodes), sef unedau golau bach wedi’u grwpio at ei gilydd i ddarparu ffynhonnell oleuo y gellir ei rheoli a’i chyfeirio’n fwy cywir. Mae goleuadau LED yn:

 • Para’n llawer hirach na goleuadau traddodiadol
 • Hwyluso adnabod wynebau drwy gamerâu diogelwch a chylched agos (CCTV)
 • Rhatach i’w rhedeg na goleuadau stryd traddodiadol
 • Gellir cyfeirio’r golau sy’n goleuo priffyrdd a llwybrau troed
 • Gostwng lefelau llygru golau, fel goleuadau sy’n sgleinio i mewn i gartrefi trigolion
 • Sgleinio golau gwyn llachar, sy’n gwneud lliwiau’n gliriach ac yn amlygu gwrthrychau’n gliriach yn ystod y nos
 • Darparu ffynhonnell golau gwyn sy’n goleuo’r ffordd a llwybrau, sy’n golygu bod llai o lygredd golau’n effeithio ar gartrefi a gerddi

Goleuadau LED yn y Fro 

Mae ein tîm goleuadau’r stryd wedi bod yn gosod lampau LED ledled Bro Morgannwg. Gallwch weld lleoliad y lampau LED ar y map.

 

Nodir goleuadau nos ysbeidiol mewn melyn, goleuadau LED mewn gwyrdd a goleuadau safonol mewn oren.

I weld lleoliadau’r lampau LED: 

 • Ehangwch yr allwedd tab ‘Goleuo Nos Ysbeidiol’ ar y ddewislen ar y chwith 
 • Ticiwch ‘LED Bulb’ 
 • Llywiwch draw i’ch ardal 

 

 Map y goleuadau LED

 

 • Ydych chi'n medru rheoli disgleirdeb a llewych y goleuadau newydd? 
   

  Mae technoleg newydd yn caniatáu i ni bylu’r golau yn oriau mân y bore lle nad oes angen goleuadau mor llachar oherwydd diffyg cerddwyr a thraffig. Os yw llewych gormodol yn achosi problem, gellir gosod lamplenni dros y goleuadau perthnasol.

 •  Ydy cynghorau eraill yn gosod goleuadau LED?
   

  Mae llawer o gynghorau eraill yng Nghymru a Lloegr wedi gosod goleuadau stryd LED fel rhan o’u strategaeth i ostwng lefelau ynni goleuadau stryd.