Top

Brig

Amserlenni Bws Ysgolion Cynradd

Blwyddyn Academaidd 2017/18

 

Primary School Bus Timetables
 Ysgol Amserlen  Lleoliad
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yr Holl Saint P140 Y Rhws / Thrwyn y Rhws 
Ysgol Y Ddraig  P99 Cae Stumpie
P100 Camp Dwyrain Sain Tathan / Eglwys Brewis 
Ysgol Gynradd Llancarfan P84 Y Bont-faen / Y Rhws
Ysgol Gynradd Llangan P122 AM Treoes and Llangan
P122 PM Llangan a Treoes (Sylwch: yn gysylltiedig â Gwasanaeth Ysgol A22)
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor P97 Y Bont-faen / Aberthin / Ystradowen
P107 Penllyn / Craig Penllyn 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Pendeulwyn P89 Tair Onen / Llanddunwyd
P89a Hensol / Llanddunwyd
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr-y-fro P58 Y Bont-faen

P60

 

Northcliffe Cottage, Moulton / Theras Drope / Sain Siorys 
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Andrew P135 Y Barri
Ysgol Gynradd Sain Tathan 351 Eglwys Brewis
P142 Y Rhŵs
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant-y-brid P95 Corntwn / Ewenni / Aberogwr / Southerndown
Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant P121 Y Bont-faen / Siginstone / Llandŵ / Llyswyrni
Ysgol Gynradd Gatholig St Helen P98 Rhŵs / Thrwyn y Rhws
Ysgol Gynradd Illtyd Sant P138 Sain Tathan (Starling Road / Woodpecker Square) / Llanilltud Fawr
Ysgol Gynradd Catholig St Joseph P132

AM: Ddinas Powys / Ysgol Pen-y-Garth / Llandochau / St Joseph

PM: Ysgol Pen-y-Garth / Ddinas Powys

P133

AM: Dinas Powys, Sili, Cosmeston a Penarth

PM: Llandochau, Penarth, Cosmeston, Sili a Dinas Powys

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Wig a Marcroes  P104 Sain Tathan / Eglwys Brewis
P105 Trebefered / Llanilltud Fawr / Sain Dunwyd / Facroes
Ysgol Gynradd Y Bont-faen P112b
 
Craig Penllyn / Penllyn
Ysgol Gwaun y Nant P109 Gwenfô
Ysgol Gymraeg Dewi Sant P64 Thrwyn y Rhws / Y Rhŵs / Sain Tathan / Eglwys Brewis
Ysgol Llanhari P62 Hensol Villas, Hensol
Ysgol Iolo Morganwg         P112 Treoes / Llangan / Fferm Goch / Pentre Meyrick
P112b Craig Penllyn / Penllyn
P113 Llwn Nwydog / White Lodge / Ystradowen / Trehyngyll
P114 Llantrithyd / Gigman / Eglwys Santes Fair
P115 Sain Tathan / Eglwys Brewis / Trebeferad / Llanilltud Fawr
P116 Downs (A48) / Sain Nicolas / Tresimwn /  Tair Onen
P117 Y Wig / Monknash / Farcroes / Sain Dunwyd / Trefonnen / Llandŵ
P118 Southerndown / Sant-y-brid / Ewenni, Castle Upon Alun / Tregolwyn / Llyswyrni
P119 Sain Nicolas / Llanbedr-y-Fro / Pendeulwyn / Hensol
Ysgol Pen Y Garth  P132

AM: Ddinas Powys / Ysgol Pen-y-Garth / Llandochau / St Joseph

PM: Ysgol Pen-y-Garth / Dinas Powys

P139 Ffordd Bendricks / Sili
Ysgol Sant Baruc P125 Y Barri
Ysgol Sant Curig  P108 Croes Ffwl-y-Mwn / Y Rhŵs / Thrwyn y Rhŵs
P125 Y Barri

,