Top

Brig

Amserlenni Cludiant Ysgolion Uwchradd

Blwyddyn Academaidd 2017/18

 

bus timetables
 Ysgol Amserlen Lleoliad

Archesgob McGrath

S61

Y Wig / Aberogwr / Ewenni

Ysgol Gyfun y Barri  

S2

Ynys y Barri / Barri

(gwasanaeth talu prisiau)

S10

Y Barri (gwasanaeth talu prisiau)

S11

Dwyrain Aberddawan / Rhws / Trwyn y Rhws / Holiday Inn Express

Esgob Llandaf     

S4

Corntwn / Treoes / Dresimwn

S5

Ynys y Barri / Y Barri / Dinas Powys / Llandough

S6

Sili / Tregatwg / Pencoedtre

S7

Llwyngibbon / Llanbedr y Fro

S8

Sain Tathan / Y Rhws / Trwyn y Rhws / Y Barri (Port Road) / Gwenfô

S12

 Y Barri / Croes Cwrlwys

Ysgol Gyfun Bryn Hafren   

S1

Dwyrain Aberddawan / Y Rhws / Thrwyn y Rhws / Ysgol Gyfun y Barry

S3

Ynys y Barri / Y Barri

S10

Y Barri  (gwasanaeth talu prisiau)

S14

Y  Barri

Ysgol Gyfun Y Bont-faen                  

S15

Eglwys Llanfair / Y Herberts / Abernant

S16

Llandochau (Y Bont-Faen)

S17

Llancatal / Llantrithyd / Tre-Aubrey 

S18

Ffordd Ewenni / Fferm Durvall / Sant-y-Brid / Castle Upon Alun / Llanffa / Tair Croes

S20

Rhuthun / Fferm Goch / Graig Penllyn / Penllyn

S21

Tregolwyn / Pentre Meyrick

S22

Treoes / Llangan

S23

Llyswyrny / Tresigin / Llandŵ / Crossways

S24

Aberogwr

S25

Bythynnod Llwynrhyddid / Ty Beechcroft / Hensol / Y Fferm Bolgoed / Dyffryn Bach / Clawd Coch / Phendeulwyn / Llanddunwyd

S26

Mwltwn / Dyffryn / St Lythans

S26a

Tair Onnen / Llanddunwyd

S27

Mwltwn / Llancarfan / Troi Llanbydderi 

S28

Croes Cwrlys / Y Downs / Sain Nicolas, Tresimwn

S29

Ewenni / Corntwn

S30

Llansanwyr / City / Trehyngyll

S31

Ystradowen

S32

Teras y Drope / Sain Siorys / Llanbedr-y-Fro / Llanddunwyd

S33

 Llanbedr-y-fro / Gwerne-y-Steeple

S34

 Southerndown / Sant-y-brid   

Ysgol Gyfun Llanilltud Fawr   

S35

 Sain Tathan (Rhodfa Berkrolles)

S36 / S38

 Sain Tathan

S37

 Y Wig / Frychdwn / Asfawr / Marcroes

S39

 Llanganna /  Y Bont-Faen / Tregolwyn

S40

Eglwys Brewys / Gwersyll Gorllewinol Sain Tathan

S42 

Gorsaf y Rhws / Pwynt y Rhws

S43

Y Rhws (Ffordd Porthkerry a Ffordd Fontygary)

S44

Holiday Inn Express (Port Road) / Y Rhws / Ffwl-Y-Mwn

Coleg6ed Dosbarth Dewi Sant

S46

Ynys y Barri / Y Barri / Ddinas Powys / Merrie Harrier

S47

Y Barri / Sili / Cosmeston / Penarth / Cogan

S48

Llanilltud Fawr / Sain Tathan / Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Gwenfô 

Ysgol Gyfun Babyddol Sant Richard Gwyn

S49

Y Barri

S50

Ynys y Barri / Y Barri

S51

Llandochau / Cogan / Penarth / Cosmeston / Sili

S52

Y Wig / Llanilltud Fawr / Eglwys Brewis / Sain Tathan

S53

Penarth / Ddinas Powys 

S54

Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws / Trwyn y Rhws

S60

Fferm Ymddiriedolaeth Amelia / Llwyneliddon

Ysgol Gyfun Stanwell

S55

Sili (Church Road)

S56

Sili (Swyddfa’r Post)

S57

Bendrick (Hayes Road)

S58

Sili (Cog Road)

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg   

 

 

 

 

S2

Ynys y Barri / Y Barri

(gwasanaerh talu prisiau)

S10

Y Barri / Ysgol Bro Morgannwg (Colcot Road)

S74

Llancatal / Ddwyrain Aberddawan / Y Rhws Croes Ffwnmwn / Trwyn y Rhws

S75

Southerndown / Y Wig / Marcroes / Sain Dunwyd / Llanilltud Fawr / Trebevered / Eglwys Brewis / Sain Tathan

S76

Penarth (Redlands Road)

S76a

Penarth (Dinas Road) / Cosmeston / Croes Swanbridge / Sili / Hayes Road

S77

Llandochau / Ddinas Powys

S78

Ewenni / Y Bont-Faen / Tair-Onen (A48) / Tresimwn / Sain Nicolas / Gwenfô

S79

Tregolwyn / Llyswyrny / Llandŵ / Tresigin / Llancarfan

S80

Penarth (Windsor Road)

S81

Ystradowen / Maendy / Prysg / Llanddunwyd / Llanbedr-y-Fro

S82

Llandochau / Eglwys Llanfair / Llantriddyd

S83

Treoes / Penllyn / Crossways / Llanfleiddan / Tair-Onen

Ysgol Gyfun Llanhari

S66

Hensol Villas

Ysgol Plasmawr

S64

Drope Road / Llansanffraid-ar-Elai