Top

Brig

Gritting-VehicleGraeanu 

Rhwng mis Hydref a mis Ebrill, rydyn ni’n darparu gwasanaeth gaeaf cynnal a chadw priffyrdd. Fel arfer, mae graeanu’n digwydd rhwng 6.30pm a 7.00am, y tu hwnt i oriau brig traffig. 

 

Caiff y penderfyniad i raeanu heolydd â halen y graig sych ei seilio ar dymheredd arwyneb y ffordd ac nid tymheredd yr aer. Mae wyth gorsaf iâ wedi’u gosod mewn mannau strategol i ddarparu data cyfredol wrth i ni ystyried y penderfyniad.

 

Lleoliad y rhain yw: yr A4226 Five Mile Lane, yr A4231 Heol Gyswllt Dociau’r Barri, yr A48 yn Nhregolwyn, yr A48 yn Sain Siorys, yr A48 ar Draphont y Bont-faen, y B4265 yr y Wig a’r B4270 yn Llandŵ. 

 

Amserlen Graenu'r Gaeaf

Tymheredd yr Aer: Dd/B

Tymheredd Arwyneb y Ffordd:  Dd/B

 

 

Llwybrau Graeanu 

  • Heolydd strategol a phrif heolydd 
  • Heolydd diwydiannol a masnachol bwysig 
  • Heolydd mynediad i ac o bentrefi a threfi
  • Heolydd dan risg 
  • Llwybrau Graeanu 
  • Polisi Gwasanaeth y Gaeaf 

 

Grit-bin

Cynwysyddion Halen 

Caiff cynwysyddion eu darparu er mwyn i drigolion ddefnyddio’r halen ar heolydd a phalmentydd sydd o dan ofal y Cyngor. 

Pan gaiff halen ei wasgaru, mae’n helpu i arbed iâ rhag ffurfio ac yn meddalu eira cyn iddo gael ei glirio. Rydyn ni’n llenwi cynwysyddion halen dwywaith yn ystod y gaeaf fel arfer, ac mor aml â phosibl mewn cyfnod o dywydd garw. 

 

Cynwysyddion halen 

 

 

 

Rhannu Hoffi