Top

Brig

Cynwysyddion Halen 

Caiff cynwysyddion eu darparu er mwyn i drigolion ddefnyddio’r halen ar heolydd a phalmentydd sydd o dan ofal y Cyngor.

 

Nid yw’r halen at ddefnydd personol na masnachol; mae halen ar gael i’w brynu at y pwrpas hwnnw. Pan gaiff ei wasgaru, mae’n helpu i arbed iâ rhag ffurfio ac yn meddalu eira cyn iddo gael ei glirio. Rydyn ni’n llenwi cynwysyddion halen dwywaith yn ystod y gaeaf fel arfer, ac mor aml â phosibl mewn cyfnod o dywydd garw. Peidiwch â’ch peryglu eich hun pan fyddwch chi’n gwasgaru halen nac yn symud eira, sy’n waith corfforol llafurus. Rydyn ni’n argymell eich bod yn gofyn i’ch cymdogion am help os yw’n ymarferol, gan na fydd y Cyngor yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw anafiadau. 

 

 

Gofyn am Gynhwysydd Halen 

Cynhelir asesiad i fesur cymhwysedd ceisiadau newydd. 

Llenwch ein ffurflen ar-lein i ofyn i’ch stryd gael ei hasesu ar gyfer cynhwysydd halen newydd neu i ddweud wrthon ni am ddifrod i un o’n cynwysyddion halen: 

 

Gwneud cais am gynhwysydd halen 

 

Nodwch: os nad yw’ch ffordd chi wedi’i mabwysiadu ar hyn o bryd - hynny yw, o dan ofal y Cyngor - nid oes cyfrifoldeb arnon ni i’w chynnal a’i chadw, ac oherwydd hyn, ni ellir gosod cynhwysydd halen ar y safle.

Rhannu Hoffi