Top

Brig

Talu Ar-leinLady using a laptop

Gallwch chi dalu biliau a thalu am wasanaethau amrywiol yn rhwydd ac yn gyflym ar-lein.

Talwch eich bil treth cyngor gydag unrhyw un o’r cardiau credyd / debyd isod: 

  • Visa
  • Mastercard
  • Visa Delta
  • Visa Electron
  • Maestro

 

Mae’n system daliadau ar-lein yn caniatáu i chi ychwanegu mwy nag un gwasanaeth neu adnodd cyn penderfynu eu prosesu.

 

Direct-Debit-logo

Sefydlu Debyd Uniongyrchol 

Gallwch fewnbynnu cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar-lein bellach.

Gallwch fewnbynnu cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer Treth Cyngor neu gyfraddau busnes ar-lein isod.

 

Sefydlu Debyd Uniongyrchol

 

 

 

Mesurau Diogelwch Taliadau

Cafodd mesurau diogelwch ychwanegol eu cyflwyno ar gyfer taliadau a wnaed gyda chardiau debyd neu gredyd

 

Taliadau Rhyngrwyd

Yn ogystal â’r cod diogelwch, gofynnir i chi:

  • Roi rhif eich tŷ os oes gennych chi un. Os nac oes, symudwch i’r blwch nesaf.
  • Rhowch eich cod post llawn. Mae’r blwch hwn yn orfodol ac mae’n ofynnol ar gyfer diogelwch ychwanegol. Os na fyddwch yn rhoi cod post dilys, ni allwn dderbyn eich taliad.
  • Caiff y cod post hwn ei roi fel CF63 4RU neu CF634RU. Bydd y system yn derbyn y ddwy ffordd.

 

Llinell Ffôn Awtomataidd

  • Gofynnir i chi roi’r cod diogelwch, sef y tri rhif olaf ar gefn eich cerdyn debyd neu gredyd.
  • Gofynnir i chi roi rhifau eich cod post, e.e. os mai CF5 4RU yw eich cod post, mae angen i chi roi 54. Os mai CF63 4RU yw eich cod post, mae angen i chi roi 634. 

 

Noder: Mae’n rhaid i’r cod post a ddefnyddir fod yn perthyn i ddeiliad y cerdyn h.y. y cyfeiriad yr anfonir/ y cofrestrir cyfriflen y cerdyn iddo.