Top

Brig

Talu Biliau’r Cyngor 

Gwybodaeth am ffyrdd o dalu anfonebau rydyn ni wedi eu hanfon atoch chi (biliau dyledwyr amrywiol, yn cynnwys ffioedd gofal yn y gymuned), budd-daliadau tai a morgeisi. 

 

Taliadau Ffôn 24 awr

I wneud taliad awtomatig, ffoniwch: 

  • 01446 700111

 

Talu dros y ffôn

Gallwch chi dalu drwy siarad ag aelod o staff o ddydd Llun tan ddydd Gwener rhwng 8:00am a 6:00pm. 

 

Cardiau a dderbynnir: Visa Debit, Maestro, Solo, Mastercard, Visa, a Visa Electron: 

  • 01446 700111 

 

Talu yn Swyddfa’r Post neu drwy PayPoint 

Gellir talu pob bil (ac eithrio morgeisi) mewn lleoliadau manwerthu lleol sy’n arddangos logo Swyddfa’r Post neu PayPoint yn ystod oriau busnes arferol, yn rhad ac am ddim, gan ddefnyddio’r barcod ar eich bil. Gwelir rhestr o’r lleoliadau yn eich ardal isod (gwefannau Saesneg):   

 

  

Talu drwy’ch banc 

Gallwch wneud taliad uniongyrchol i fanc Cyngor Bro Morgannwg drwy system fancio ar-lein neu gredyd banc giro.

 

Banc Lloyds (Cangen Dociau’r Barri)

140b Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4TZ

 

Cod didoli: 30-90-52

Rhif cyfrif: 00006327

Enw’r cyfrif: Vale of Glamorgan Council General Fund 

 

Defnyddiwch gyfeirnod eich bil fel cyfeirnod i gyd-fynd â’ch taliad. 

 

Talu Ar-lein 

Gallwch chi dalu am nifer o wasanaethau’r cyngor ar-lein yma:

 

Talu Ar-lein

  

Talu yn swyddfeydd y Cyngor 

Gellir gwneud taliadau yn swyddfa’r ariannwr yn y Barri yn rhad ac am ddim wrth gyflwyno bil â barcod arno. 

 

Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU 

Dydd Llun – dydd Iau 8:45am–4:30pm 

Dydd Gwener 8:45am – 4:00pm 

 

Talu drwy’r post 

Anfonwch eich taliad at: 

Y Cyfarwyddwr Cyllid,

Cyngor Bro Morgannwg, 

Y Swyddfeydd Dinesig, 

Holton Road, 

Y Barri 

CF63 4RU

 

Mae sieciau ac archebion post yn daladwy i ‘Cyngor Bro Morgannwg’ a dylent fod wedi’u croesi. Ni ddylent gael eu cyfeirio at swyddogion unigol. 

 

Talu drwy archeb sefydlog

Os hoffech drefnu talu drwy archeb sefydlog, cysylltwch â ni ar: 

  • 01446 709216 

 

Trafferth Talu?

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch biliau, cysylltwch â ni ar:  

  • 01446 709216