Top

Brig

Mesurau Taliadau Diogel

Mae mesurau diogelwch ychwanegol wedi cael eu cyflwyno ar gyfer taliadau cardiau debyd neu gredyd.


Taliadau Ar-lein

Yn ogystal â defnyddio’r cod diogelwch, bydd gofyn i chi wneud yr isod:

  • Rhoi rhif eich tŷ os yn berthnasol. Os na, symudwch i’r blwch nesaf.
  • Rhoi eich cod post llawn. Mae hyn yn orfodol ac yn angenrheidiol ar gyfer diogelwch ychwanegol. Os nad ydych yn rhoi cod post cyflawn, ni fyddwn yn medru derbyn eich taliad.
  • Gellir cyflwyno’r cod post yn un o’r ddau fformat CF63 4RU neu CF634RU. Bydd y system yn cydnabod y ddau fformat.

Nodwch: rhaid i’r cod post gael ei ddefnyddio’n rhan o gyfeiriad deiliad y cerdyn, hynny yw, y cyfeiriad y cofrestrwyd / yr anfonir y fantolen ato. 

 

Llinell Ffôn Awtomatig

  • Bydd gofyn i chi ddefnyddio’r cod diogelwch, sef y tri rhif olaf ar gefn eich cerdyn debyd neu gredyd.
  • Bydd gofyn i chi roi’r rhifau yn eich cod post, e.e. os mai CF5 4RU yw eich cod post, rhaid i chi roi 54. Os mai CF63 4RU yw eich cod post, rhaid i chi roi 634.

Nodwch: mae’n ofynnol mai cod post deiliad y cerdyn a ddefnyddir, h.y. cyfeiriad y cofrestrwyd / yr anfonir y fantolen ato.