Top

Brig

Ffurflenni ceisiadau cynllunio

Mae’r ffurflen ar-lein ar y Porth Cynllunio yn gallu penderfynu pa fath o ganiatâd sydd ei angen yn awtomatig.

 

Ei bwriad yw sicrhau bod y cais yn cael ei anfon ar y ffurflen gywir, gan olygu nad oes oedi.  Mae hyn o fudd i bawb, ac yn cyflymu pethau’n sylweddol.

 

Mae copïau ar gael i’w hargraffu islaw. Yno hefyd mae canllawiau a chyngor, a manylion sut i gael mwy o wybodaeth. 

Darllenwch y tudalennau Cymorth a Chyngor cyn cwblhau eich cais. Bu newidiadau diweddar i’r Caniatâd Cynllunio Amlinellol a Phynciau Ar Gadw (Outline Planning Permission and Reserved Matters).

 

NB Pwysig: Mae ffurflenni Cymraeg ar gael ar eich cais yn y meysydd isod. Maent i gyd yn Saesneg ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am hynny.

 

 

 

Cydsyniad ardal gadwraeth

 

 

Gwaith ar goed a chael gwared ar wrychoedd

 

 

 

 

Nodwch ein bod wrthi’n diweddaru pethau wrth i gyfraith gwlad Cymraeg newid yn raddol yn y maes yma.  Yn y cyfamser, efallai y bydd rhai o’r canllawiau’n cyfeirio mewn camgymeriad at bolisïau cynllunio ar gyfer Lloegr yn unig.

 

Post

Os ydych yn awyddus i dderbyn y ffurflen a’r canllaw trwy’r post, ffoniwch 01446 704770.