Top

Brig

Treth Isadeiledd Cymunedol (CIL)

System daliadau newydd yw'r CIL, a ellir ei defnyddio ar fwyafrif mathau o ddatblygu i ariannu'r isadeiledd perthnasol, h.y. gwelliannau mewn isadeiledd sy'n cefnogi datblygu yn ardal yr awdurdod mewn cydymffurfiaeth â'r Cynllun Datblygu Lleol.

 

 

Y tebygrwydd yw y bydd CIL ym Mro Morgannwg yn cael ei ddefnyddio ar gyfer isadeiledd strategol megis gwella trafnidiaeth ar hyd ffyrdd a chyffyrdd allweddol, cysylltiadau rhwydwaith seiclo cenedlaethol, adnoddau addysg megis ysgolion newydd neu estynedig, mannau agored strategol (e.e. caeau chwarae), adnoddau cymunedol newydd ac adnoddau gwastraff strategol.

 

Bydd cytundebau Adran 106 yn dal i gael eu defnyddio ar gyfer adnoddau safleoedd penodol fel rhwydweithiau priffyrdd, ardaloedd chwarae lleol a chelf gyhoeddus.

 

Tra bo'r Cyngor yn paratoi ei CIL, bydd yn parhau i ddefnyddio cytundebau Adran 106 i gyfleu isadeiledd mewn cydweithrediad â datblygiadau newydd.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth: