Top

Brig

Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a’r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a’n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

 

Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.

 

Mae ein Cofrestr Cynllunio yn caniatáu i chi weld Ceisiadau sydd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor a gallwch chwilio drwy ein Mapiau Hanes Ceisiadau Cynllunio sy’n cael eu diweddaru bob dydd.

 

 

Rheoli Adeiladu   Gwelliannau i Briffordd Five Mile Lane

 

Council-chamber

Dweud eich dweud

Mae nifer o ffyrdd o roi barn ar geisiadau cynllunio ym Mro Morgannwg.

 

 

 

Rheoli Adeiladu

Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb. 

 

Rheoli Adeiladu

 


 

Rhannu Hoffi