Top

Brig

Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a’r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a’n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

 

Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.

 

Mae ein Cofrestr Cynllunio yn caniatáu i chi weld Ceisiadau sydd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor a gallwch chwilio drwy ein Mapiau Hanes Ceisiadau Cynllunio sy’n cael eu diweddaru bob dydd.

 

    

Rheoli Adeiladu  

 

Perfformiad 

Mae'r Cyngor yn adraddu blynyddol i'r Llywodraeth Cymraeg ar ei berfformiad. Mae'r adroddiad ar gael yma:

 

Council-chamber

Dweud eich dweud

Mae nifer o ffyrdd o roi barn ar geisiadau cynllunio ym Mro Morgannwg.

 

 

 

Rheoli Adeiladu

Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb. 

 

Rheoli Adeiladu