Top

Brig

Trysorau’r Sir

Mae’r cysyniad o ‘Drysorau’r Sir’ yn mynd yn ôl  ymhell cyn 1974 pan geisiodd Cyngor Sir De Morgannwg baratoi rhestr eiddo o’r asedau hanesyddol a oedd i’w cael yn ei ardal weinyddol.

 

Cafodd pob un o’r 27 o ardaloedd cymunedol yn y Fro eu harchwilio gan weithlu o wirfoddolwyr lleol yn athrawon, aelodau cymdeithasau hanes, Cynghorwyr a phobl eraill â diddordeb yn y gwaith er mwyn canfod a chofnodi llawer o eitemau a allai fod o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol; ac, ar ôl cael harchwilio’n fanwl a’u cymhwyso, a ystyriwyd yn deilwng o gael eu cynnwys ar y rhestr eiddo.

 

Mae’r rhestr eiddo yma felly, yn fwy nag unrhyw restr arall yn cofnodi’r hyn a ystyrir o bwysigrwydd lleol gan bobl leol. Mae’n cynnwys henebion rhestredig, adeiladau rhestredig, parciau a gerddi rhestredig ac adeiladau sydd o bwysigrwydd lleol nad ydynt ar y rhestr statudol.

 

Sylwer: Nid yw bod ar y rhestr yn awgrymu unrhyw hawl mynediad i eiddo nad ydynt yn perthyn i’r cyhoedd. Dylid parchu preifatrwydd perchnogion eiddo bob amser.

 


 

Sylwer: Nid yw bod ar y rhestr yn awgrymu unrhyw hawl mynediad i eiddo nad ydynt yn perthyn i’r cyhoedd. Dylid parchu preifatrwydd perchnogion eiddo bob amser.

 

Trysorau’r Fro – canllawiau cynllunio ychwanegol

Mae’r cyngor wedi paratoi canllawiau ynglŷn ag adeiladau nodweddiadol, sy’n ychwanegol at y Cynllun Datblygu.

 

Mae’r ddogfen yn cynnwys mwy o wybodaeth am y meini prawf i ddewis adeilad, a hanes polisi cynllunio ar gyfer yr adeiladau ar y rhestr.

 

Cyfarwyddiadau cynllunio ychwanegol