Top

Brig

Canllaw Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi paratoi dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar amrywiaeth o bynciau. Mae’r CCA yn rhoi cyngor polisi ychwanegol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

  

Canllawiau cynllunio ychwanegol

Mae gan y Cyngor nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) a baratowyd i ategu’r polisïau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Unedol blaenorol. Ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol, adolygir CCAau cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ac yn unol â’r cynigion monitro a gweithredu sydd yn y CDLl. Yn y cyfamser, caiff y dogfennau CCA hyn eu defnyddio fel ystyriaethau materol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.