Top

Brig

Ysgolion 

Mae nifer o ysgolion yn y Fro sy’n cynnig darpariaeth Meithrin, Babanod, Iau, Cynradd ac Uwchradd, un ysgol 3–19 oed, Ysgolion Cyfrwng Cymraeg ac Ysgol Arbennig.

penarth-learning-community-entrance

 

Primary School Children

Derbyn i'r Ysgol

Child collecting school dinner

Prydau Ysgol

Children-Leaving-School Dyddiadau Termau Ysgol

 

Secondary school pupils using a tablet device

Addysg Uwchradd yn y Barri

School children in corridor Grant Gwisg Ysgol

Gwiriwch eich dalgylch ysgol