Top

Brig

Safle Merthyr Dyfan Road

Ysgol uwchradd cydaddysg cyfrwng Saesneg 11 - 18, yn agor ym mis Medi 2018

 

(ar safle blaenorol Bryn Hafren)

 

Pennaeth Gweithredol

Vince Browne

 

Pennaeth Ysgol

I'w penderfynu

 

Darganfod yr ysgol yma ar fap