Hysbysfwrdd Cynhalwyr 

Y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a gwybodaeth i gynhalwyr ym Mro Morgannwg. Mae’r dolenni yn Saesneg oni nodir fel arall.

 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr (30 Tachwedd 2018) 

 

Wythnos Gofalwyr   (10 - 16 Mehefin 2019)

Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc 2019  (31 Ionawr 2019)

Porth Eiriolaeth Caerdydd a'r  Fro 

 

Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg 

Gwybodaeth a Chymorth am ddim i Ofalwyr (saesneg)

Cynllun DIAL Caerdydd a’r Fro 

Mae DIAL yn cefnogi pobl â dementia, yn enwedig y bobl sydd â dementia sy’n datblygu’n fuan. Maen nhw’n darparu amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys coginio, chwaraeon a therapi o gefnogi pobl sy’n byw â dementia a helpu eu cynhalwyr i ymdopi â’r cyflwr. Nod oes tâl am y gwasanaeth hwn. Gweler y poster am wybodaeth bellach.

Poster (saesneg)

Cyfarfodydd Cynhalwyr Crossroads Care in the Vale (EMI) (saesneg)

Mae Crossroads yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd i gynhalwyr a chyn gynhalwyr pobl â dementia.  Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i un o’r grwpiau uchod, ffoniwch Jayne Hill rhwng dydd Llun a dydd Mercher o 9.00am tan 4.00pm ar:  

  • 029 2070 0057 dewis 3

 

Grwpiau Cefnogi Cynhalwyr Hafal yn y Fro  

Prif elusen Cymru sy’n helpu pobl ag afiechydon meddwl difrifol a’u cynhalwyr yw Hafal.

Mae wedi cynhyrchu 10 cynllun 10 pwynt i gynhalwyr.  (saesneg)

 

Croeso i chi ymuno ag un o’n grwpiau cyfeillgar sy’n cefnogi cynhalwyr a chwrdd ag aelodau teuluoedd a chynhalwyr sy’n gofalu am anwyliaid ag afiechyd meddwl mewn cynefin ymlaciol a chefnogol, rhwng 10.00am a 12.00pm ar:

 

 

Valeways - Yn dathlu dwy flynedd a'r hugain o gerdded yn y Fro

Rhaglen Newyddion Haf 2018 (saesneg)