Top

Brig

Pecynnau TeleV 

Pa bynnag becyn diogelwch yn y cartref byddwch chi’n ei ddewis, byddwch yn derbyn uned larwm fechan (uned Lifeline) a thlws i’w wisgo am eich gwddf neu’ch arddwrn. 

 

Byddwch yn derbyn synwyryddion ychwanegol hefyd, yn unol â’r pecyn rydych chi wedi ei ddewis. Un o fanteision y synwyryddion hyn yw eu bod yn sbarduno larwm drwy’r uned Lifeline sy’n rhoi gwybod i staff y llinell gymorth.

 

Er enghraifft, os yw’r larwm mwg wedi canu, bydd y teleffonyddion yn medru clywed hyn drwy’r uned Lifeline a phenderfynu sut orau i weithredu.

 

 • 01446 700111

Pacakge-1Pecyn 1

Mae pecyn diogelwch cartref TeleV (1) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Dau Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Synhwyrydd Tymheredd Eithafol Diwifr

 

 • Uned a thlws Lifeline

  Slide1_Alarm_EDITMae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.      

   

  Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr. Mae uned Lifeline yn medru cynnig tawelwch meddwl pellach i chi drwy fonitro amrywiaeth eang o gyfarpar drwy synwyryddion clyfar Telecare, gan gynnwys eithafion tymheredd a synwyryddion mwg. 

   

  Yn ogystal, rydyn ni’n darparu cefnogaeth 24 awr y dydd drwy ddefnyddio monitro i gynyddu lefel sicrwydd y cartref a’r unigolyn.

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud, e. e. drwy wasgu’r tlws neu gan synhwyrydd mwg. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer. 

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr

  Tunstall Smoke Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

   

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un. Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.

   

  Mae disgwyl i’r batri gwreiddiol bara am bum mlynedd. Fel yn achos gweddill cyfarpar y cynllun, bydd mecanwaith yn hysbysu’r ganolfan pan fo’r batri’n isel. Mae hyn yn golygu y bydd Swyddog Cefnogaeth Telecare yn ymweld â’r cartref i newid y batris fel rhan o’r gwasanaeth, unwaith bydd y signal yn nodi bod angen gwneud hyn.

   

  Mae tân yn un o’r bygythiadau mwyaf difrifol i bobl yn eu cartrefi, ac mae ei effeithiau’n andwyol. Bob blwyddyn, mae tanau yn y cartref yn achosi cannoedd o farwolaethau a niwed i filoedd o dai. Bydd tân yn dod i’r amlwg yn gynt mewn tŷ â synhwyrydd tân ynddo na thŷ heb un, a chysylltir hwy â chyfraddau niwed is a llai o ddifrod i adeiladau.

   

   

  Bydd gosod synwyryddion mwg diwifr fel rhan o wasanaeth diogelwch yn y cartref TeleV yn lleihau’ lefel y peryglon sy’n gysylltiedig â thân eto fyth, oherwydd ei fod yn hysbysu rhywun y tu allan i’r cartref o’r perygl. Gall fod y person sydd yn y tŷ yn ymateb yn llawer arafach, yn enwedig yn ystod y nos, pan allai fod yn fwy araf, yn ffwndrus neu ddim yn clywed y larwm. 

 • Synhwyrydd Eithafion Tymheredd
  tunstall-temperature-extreme-600x600Mae’r synhwyrydd hwn yn mesur eithafion tymheredd isel ac uchel, yn ogystal â chynnydd sydyn mewn gwres, i leihau’r peryglon a gysylltir â newidiadau mewn tymheredd yn y cartref.

   

  O’r herwydd, mae’n darparu rhybudd ymlaen llaw o beryglon tân posibl (cyn i synhwyrydd mwg synhwyro mwg), achos yn wahanol i synwyryddion mwg, gellir ei osod mewn ystafelloedd lle ceir llawer o fwg, megis mewn cegin.

   

  Gall ddarparu rhybudd hefyd pan fod tymheredd ystafell yn disgyn i lefel eithafol, gan achosi i beipiau hollti, er enghraifft, a lleihau tebygrwydd digwyddiad o’r fath yn ystod cyfnod o dywydd oer iawn.

 

 

 

Package-2

Pecyn 2

Mae pecyn diogelwch cartref TeleV (2) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Synhwyrydd Carbon Monocsid (CO)

 

 • Uned a thlws Lifeline

  Slide1_Alarm_EDIT

  Mae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.    

   

  Mae uned Lifeline yn medru cynnig tawelwch meddwl ychwanegol i chi drwy fonitro amrywiaeth eang o gyfarpar drwy synwyryddion clyfar Telecare, gan gynnwys synwyryddion mwg a lefelau carbon monocsid.

   

  Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr.

    

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud, e. e. drwy wasgu’r tlws neu gan synhwyrydd mwg. Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer. 

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
  Tunstall Smoke Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

   

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un.

   

  Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.

 • Synhwyrydd Carbon Monocsid

  CO Detector Tunstall

  Mae’r synhwyrydd yn rhybuddio’n ddi-oed pan fod allyriadau CO peryglus wedi eu synhwyro oherwydd rhwystr yn y corn simnai neu nam mewn offer llosgi tanwydd.

   

  Bydd y larwm yn cael ei anfon at y ganolfan fonitro a bydd y teleffonydd yn siarad â’r cleient drwy’r system ddwy ffordd ac yn penderfynu sut orau i weithredu, e.e. i’r cleient adael y tŷ neu alw’r gwasanaethau brys ac ati.

   

   

  Mae’r synhwyrydd carbon monocsid diwifr yn gweithio drwy ddefnydd batri. 

 

 

Package-3

Pecyn 3

Mae pecyn diogelwch yn y cartref TeleV (3) yn cynnwys:

 • Uned Lifeline
 • Tlws
 • Synhwyrydd Mwg Diwifr
 • Botwm panig / ymwelwyr twyllodrus
 • Synhwyrydd symudiadau / is-goch goddefol
 • Uned a thlws Lifeline

  Slide1_Alarm_EDIT

  Mae uned Lifeline wedi ei chynllunio i amddiffyn pobl yn eu cartrefi eu hunain. Mae tlws yn cyd-fynd â’r uned, sy’n golygu y gellir gwneud galwad argyfwng drwy’r uned gartref o unrhyw le yn y tŷ neu’r ardd drwy wasgu’r tlws hyd at 50m i ffwrdd, neu drwy wasgu’r botwm mawr coch ar yr uned.    

   

  Gellir gwisgo’r tlws am y gwddf fel mwclis neu ar yr arddwrn fel oriawr.

   

  Sut mae’n gweithio: pan fod galwad o’r uned Lifeline yn cael ei chysylltu, mae manylion y cleient a natur yr alwad yn ymddangos ar sgrin yn y ganolfan fonitro 24 awr, gan ddangos y math o alwad yw hi a sut cafodd ei gwneud.

   

   

  Mae uchelseinydd pwerus a meicroffon sensitif gan yr uned Lifeline, sy’n golygu y gellir cynnal sgwrs ddwy ffordd rhwng y defnyddiwr a theleffonydd y ganolfan fonitro fel arfer. 

 • Synhwyrydd Mwg Diwifr

  Tunstall Smoke Detector

  Mae’r synhwyrydd mwg yn addas i unrhyw un a allai fod mewn perygl yn eu cartref ac angen tawelwch meddwl pellach.

   

  O synhwyro mwg, bydd y synhwyrydd yn canu dau larwm. Larwm lleol, clywadwy yw’r cyntaf, a signal a anfonir at yr uned Lifeline yw’r ail un.

   

   

  Yn ei dro, bydd hwn yn trosglwyddo galwad i’r ganolfan fonitro 24 awr, a bydd y teleffonydd yn hysbysu’r gwasanaethau brys. Gan fod hon yn broses awtomatig a di-oed, mae llawer llai o berygl y bydd niwed yn digwydd i berson neu eiddo.

 • Botwm panig / ymwelwyr twyllodrus
  bogus-caller-button

  Gosodir y botwm hwn ger llaw’r drws ffrynt i gynnig sicrwydd i chi os oes rhywun yn galw’n annisgwyl.

   

  Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio i alw am gymorth neu gellir rhoi help i chi ar lafar gan y ganolfan fonitro drwy’r uned Lifeline. Bydd digwyddiadau o’r fath yn cael eu recordio’n awtomatig, a gellir defnyddio’r recordiadau fel tystiolaeth.

   

  Mae’r taniwr wedi ei osod mewn tlws, a cheir braced i fynd ar y wal i’w ddal ger y drws pan fydd yn cael ei ddefnyddio fel rhybudd ymwelwyr, ac mewn llefydd eraill pan fydd yn cael ei ddefnyddio fel botwm panig. 

 • Synhwyrydd Symudiadau / Is-goch Goddefol

  PIR Tunstall

  Synhwyrydd symudiadau diwifr yw hwn, ac mae’n monitro diffyg gweithgarwch. Os nad oes symudiad wedi ei synhwyro o fewn amser penodol, felly, bydd larwm yn canu yn y ganolfan fonitro i ddweud nad yw’r cleient wedi symud dros y cyfnod hwnnw, ac felly nad yw wedi codi o’i wely na symud o fewn y terfyn amser.

   

   

  Rydyn ni’n argymell gosod y synhwyrydd am gyfnod o 12 awr heb symudiad, ond gellir addasu hyn yn ôl anghenion y cleient.