Top

Brig

Taliadau Gwesteiwyr a Chyfraniadau Defnyddwyr y Gwasanaeth

Gwybodaeth am daliadau gwesteiwyr a chyfraniadau defnyddwyr y gwasanaeth yn achos Lleoli Oedolion

 

Telir lwfans i westeiwyr am gefnogaeth, costau teithio a gofal personol.

Mae defnyddwyr y gwasanaeth yn talu rhent sy’n cynnwys cyfraniad at brydau bwyd, gwres, dŵr ac ati.

 

Gwasanaeth Lleoli Oedolion

Hen Goleg

College Fields

Y Barri

CF62 8LF

 

Oriau agor: Llun – Iau: 8.30am – 5.00pm  / Gwener: 8.30am – 4.30pm

 

Taliadau Gwesteiwyr

Telir lwfans i westeiwyr am gefnogaeth, costau teithio a gofal personol.

  • Tymor hir: £363.00 yr wythnos 
  • Gofal saib / Argyfwng: £451.84 yr wythnos 
  • Cefnogaeth fesul awr yn ystod yr wythnos: £9.63 yr awr
  • Cefnogaeth fesul awr ar ddydd Sadwrn: £12.84 yr awr
  • Cefnogaeth fesul awr ar ddydd Sul a Gwyliau’r Banc: £12.84 yr awr
  • Costau teithio: 36.09c y filltir
  • Gofal personol: os bydd yn cael ei ddarparu, telir cytundeb ar wahân o £76.03 yr wythnos

Cyfraniad Defnyddwyr y Gwasanaeth

Mae defnyddwyr y gwasanaeth yn talu rhent sy’n cynnwys cyfraniad at brydau bwyd, gwres, dŵr ac ati.

 

Cyfraniad misol defnyddwyr y gwasanaeth yw £339.86 y mis.

 

Os ydych chi’n gymwys i dderbyn Budd-dal Tai, galwch hawlio cyfran o gost eich rhent.