Top

Brig

Diagnosis o Awtistiaeth

 

Mae 'na bobl sydd wedi byw gydag awtistiaeth trwy gydol eu hoes heb dderbyn diagnosis ffurfiol. Efallai bod hyn oherwydd bod awtistiaeth yn llai hysbys neu'n llai cyfarwydd pan oedden nhw'n ifanc.

 

I oedolyn sydd ag awtistiaeth, mae derbyn diagnosis yn gallu bod yn gymorth ac yn rhyddhad. Mae oedolion sy'n derbyn diagnosis yn falch o fod wedi gwneud. Gall diagnosis egluro pam eu bod yn ffeindio rhai pethau mor anodd a pham eu bod yn ymddwyn mewn ffyrdd arbennig.

 

"Hoffwn i fodi wedi gwybod bod gen i awtistiaeth yn gynt yn fy mywyd - mwy na thebyg byddai hynny wedi lleddfu'r teimlad o euogrwydd rwy'n ei gael pan dwi'n methu gwneud pethau." Oedolyn ag awtistiaeth

 

I blant, gall olygu rhoi'r rhwydweithiau cymorth angenrheidiol yn eu lle o oedran ifanc iawn. I rieni, gall fod yn fodd o ddeall ymddygiad eu plentyn.

 

Gall athrawon a rhieni gael gwell dealltwriaeth o blant yr ystyriwyd eu hymddygiad yn wael yn yr ysgol neu yn y cartref. Gellir osgoi sefyllfaoedd sy'n peri ymddygiad eithafol.

 

Mae'r tudalennau isod yn cynnig canllawiau am sut i dderbyn diagnosis (Saesneg yn unig).