Top

Brig

Digwyddiadau, Newyddion a Gweithgareddau

 

Lansio app newydd iPhone ar gyfer awtistiaeth

Mae'r app 'ASD Planner' ar gyfer y ffôn bellach ar gael ar draws llwyfan Apple.

Gellir ei lawrlwytho hefyd o'r siop apps. Chwiliwch 'Autistic Spectrum Disorder Planning Assistant'.

 

Datblygwyd yr app hwn gan Gymdeithas Awdurdodau Lleol Cymru mewn cydweithrediad â chyrff proffesiynol ac unigolion sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA), ac ariannwyd ef gan Lywodraeth Cymru.


Cynlluniwyd yr app i helpu unigolion ag ASA i gynllunio, trefnu a rhoi trefn ar weithgareddau. Gellir ei addasu at ddefnydd pob unigolyn penodol o lwytho'r wybodaeth berthnasol i mewn iddo.

 

Ymhlith nodweddion yr app, mae:

  • Dewis iaith Cymraeg / Saesneg
  • Personoleiddio cynnwys i unigolion
  • Strwythuro gweithgareddau mewn dilyniant cam wrth gam
  • Cadw'r dilyniant er mwyn ei ddefnyddio gyda gwahanol weithgareddau  

Mae tudalen gymorth ar gael o www.ASDinfoWales.co.uk/ASDplanner, sydd â chanllaw i'r defnyddiwr i'w lawrlwytho.

 

Mae fersiwn ffonau Android ar gael hefyd.

 

Prif Swyddog Prosiect ASA Bro Morgannwg ydy Keith Ingram. Gallwch gysylltu ag ef trwy e-bost: keingram@valeofglamorgan.gov.uk