Top

Brig

Grŵp Awtistiaeth i Rieni a Chynhalwyr

 

Mae SNAP Cymru, mewn partneriaeth ag Ysgol Ashgrove, wedi sefydlu grŵp wedi ei arwain gan rieni i deuluoedd a chynhalwyr plant a phobl ifanc sydd ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth.

 

Mae'r grŵp yn cyfarfod yn fisol ac yn cynnig cyfeillgarwch, cyngor a chymorth. Mae rhannu syniadau, anawsterau a phryderon yn help i leddfu'r unigrwydd mae llawer o deuluoedd yn ei brofi. Mae digon o gyfle i siarad yn agored a thrafod materion amrywiol gyda rhieni eraill sy'n deall yn iawn. Yn ogystal, mae'r grŵp yn gwahodd pobl broffesiynol ac asiantaethau yn y maes i'r cyfarfodydd, sy'n rhoi cyfle i deuluoedd siarad yn anffurfiol am eu pryderon.

 

Mae'r cyfarfodydd yn rhedeg o 11.00am-1.00pm ac yn cael eu cynnal yn The Hub, YMCA Y Barri.

 

Dyddiadau cyfarfodydd 2012-13 hyd yma yw:

 

10 Medi

8 Hydref

12 Tachwedd

10 Rhagfyr

14 Ionawr

11 Chwefror

 

Am wybodaeth bellach neu i roi'ch enw ar y rhestr ddosbarthu, cysylltwch â:

 

Sian Prince

Swyddog Datblygu

SNAP Cymru

Adeilad y YMCA

Court Road

Y Barri

CF63 4EE

Rhif ffôn: 01446 724005

Ffacs: 01446 745237

E-bost: vale@snapcymru.org

 

Keith Ingram yw Prif Swyddog Prosiect Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth Bro Morgannwg. Cysylltwch trwy e-bost: keingram@valeofglamorgan.gov.uk