Top

Brig

Chwaraeon a Hamdden

 

Mae cael mynediad i adnoddau chwaraeon a hamdden yn bwysig i bawb.

Mae hyn yn cynnwys pobl ar sbectrwm awtistiaeth, a gallan nhw gymryd rhan mewn gwahanol gampau a'u mwynhau.

Mae nifer o weithgareddau a chlybiau chwaraeon yn y Fro sy'n gallu croesawu pobl ag awtistiaeth.

  

Gall Cynorthwy-ydd Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru roi gwybodaeth bellach i chi ar y cyfleoedd yma.

 

Cysylltu

Simon Jones

Ffôn: 01446 704728

E-bost: sljones@valeofglamorgan.gov.uk