Parth Rhieni

Cydweithio i gefnogi teuluoedd ym Mro Morgannwg

 

Mae eich gwaith fel rhiant yn llawn heriau a boddhad fel ei gilydd. Does dim llawer o hyfforddiant ymlaen llaw i’ch paratoi ar gyfer y gwaith o fod yn rhiant , a bydd pob teulu’n wynebu her o bryd i’w gilydd.

 

Gallai’r wybodaeth sydd ar gael yma awgrymu ambell syniad i chi wrth i chi fynd i’r afael â drysfa o broblemau a chyngor. Ceir yma gysylltiadau defnyddiol a gwybodaeth bellach i chi gyfeirio ati wrth benderfynu sut i ddatrys y materion dan sylw. Rydyn ni’n cynnig cyngor gan weithwyr proffesiynol yn y maes a materion i gadw llygad arnynt.

 

Ceir gwybodaeth ar fagu plant ar wefan Llywodraeth Cymru hefyd: 

 

Magu Plant

 

FISWideLogo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Cysylltwch â’r tîm am unrhyw wybodaeth neu gyngor ar wasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd:

 

  • 01446 704704

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Cysylltwch ar tim am unrhyw wybodaeth neu gyngor ar wasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd:

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Blynyddoedd yr ysgol

Dechrau yn yr ysgol, plant ag anghenion ychwanegol, bwlio, diogelwch ar-lein, chwarae, chwaraeon a hamdden, cynhalwyr ifanc.

 

Blynyddoedd yr ysgol

Yr arddegau

Cyffuriau ac alcohol, iechyd meddwl, iechyd rhywiol.

 

Yr arddegau

Cefnogaeth i Rieni

Cyrsiau i rieni, cymorth ariannol, cefnogaeth ir teulu, amddiffyn ein plant.

 

Cefnogaeth i Rieni

Llyfrgell taflenni

Taflenni ich cefnogi chi ach teulu iw lawrlwytho.

 

Llyfrgell taflenni