Rhianta Cadarnhaol

 

Positive Parenting

Nod gwefan Rhianta Cadarnhaol yw arwain rhieni drwy’r ddrysfa o faterion sy’n codi a dod o hyd i’r cyngor perthnasol iddyn nhw. Mae’n addas i rieni plant hyd at 18 oed, ac ymhlith y pynciau dan sylw mae bwlio, cynhalwyr ifanc, perthnasoedd, dechrau yn yr ysgol, strancio, symud i’r ardal a mwy. Ceir manylion cyswllt a gwybodaeth bellach i chi gyfeirio atynt wrth fynd i’r afael â’r broblem. Yn ogystal, mae cyngor defnyddiol gan weithwyr proffesiynol ar y wefan, a chasgliad o daflenni am rianta y gallwch eu lawrlwytho.

 

Mae copïau caled o’r llyfryn Rhianta Cadarnhaol ar gael gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro. 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd