Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2018 - Mawrth 2019

Mae calendr hyfforddiant Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant wedi’i atodi ar gyfer cyrsiau wedi’u harchebu, hyd yn hyn, yn unol â’r anghenion hyfforddi rydych wedi’u cyflwyno.  Rydym wrthi’n sicrhau cyrsiau hyfforddiant eraill felly byddwch yn amyneddgar â ni.

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.
  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 
  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.
  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i: Cyngor Bro Morgannwg a'u hanfon i Laura Ellis neu Shelley Lloyd, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, y Barri CF63 4RU.   Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.
  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.
  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.
  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.
  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar:

http://eydcp-training.valeofglamorgan.gov.uk  

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Laura/Shelley ar 01446 709269

 


Training for Childcare Providers

Cwrs

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Pris

Cymorth Cyntaf i Blant Lefel 3

Canolfan Blant Gibbonsdown,
Y Barri 

Dydd Sadwrn 5 Mai 2018

Dydd Sadwrn 12 Mai 2018

9.30yb - 4.00yp £25

Cymorth Cyntaf i Blant Lefel 3

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Mercher 6 Mehefin 2018

Dydd Iau 7 Mehefin 2018 

Dydd Mercher 13 Mehefin 2018 Dydd Iau 14 Mehefin 2018

6.15yp - 9.15yp  £25

Cymorth Cyntaf i Blant Lefel 3

 Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Sadwrn 15 Mai 2018

Dydd Sadwrn 22 Mai 2018

9.30yb - 4.00yp  £25

Cymorth Cyntaf i Blant Lefel 3

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Mercher 7 Mehefin 2018

Dydd Iau 8 Mehefin 2018

Dydd Mercher 14 Mehefin 2018

Dydd Iau 15 Mehefin 2018

6.15yp - 9.15yp  £25

Diogelwch Bwyd Lefel 2

 

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri
Dydd Sadwrn 26 Mai 2018 9.30yb - 4.00yp £25

Diogelwch Bwyd Lefel 2

 

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Mercher 27 Mehefin 2018

Dydd Iau 28 Mehefin 2018

12.00yp - 3.00yp £25 

Diogelwch Bwyd Lefel 2

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Sadwrn 6 Hydref 2018

9.30yb - 4.00yp  £25 

Diogelwch Bwyd Lefel 2

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019

Dydd Iau 24 Ionawr 2019

6.15yp - 9.15yp £25 

Amddiffyn Plant Lefel 2 

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Sadwrn 21 Ebrill 2018

9.00yb - 1.00yp AM DDIM
Amddiffyn Plant Lefel 2  Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Iau 21 Mehefin 2018

5.30yp - 9.30yp AM DDIM
Amddiffyn Plant Lefel 2  Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri
Dydd Sadwrn 29 Medi 2018 9.00yb - 1.00yp AM DDIM
Amddiffyn Plant Lefel 2  Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 12.30yp - 4.30yp AM DDIM

Hyfforddiant WRAP – Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent 

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Iau 24 Mai 2018 6.30yp - 8.00yp AM DDIM

Hyfforddiant WRAP – Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent 

Canolfan Blant Gibbonsdown, 
Y Barri

Dydd Mercher 26 Medi 2018 6.00yp - 7.30yp AM DDIM
         
         
         
         
         

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein yn:

 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: