Top

Brig

Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Calendar hyfforddi ar gyfer Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Mae calendr hyfforddiant Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant wedi’i atodi ar gyfer cyrsiau wedi’u harchebu, hyd yn hyn, yn unol â’r anghenion hyfforddi rydych wedi’u cyflwyno.  Rydym wrthi’n sicrhau cyrsiau hyfforddiant eraill felly byddwch yn amyneddgar â ni.

 

  • Fel yr arfer, mae modd i hyd at 2 aelod o staff o bob lleoliad gofal plant wneud cais am gwrs.
  • Dim ond ar ôl i’n tîm gael eich taliad y bydd eich lle wedi’i gadw. 
  • Caiff eich enw ei dynnu o’r system os na thelir am y lle o fewn 7 diwrnod.
  • Mae modd talu ag arian parod neu siec – gwnewch sieciau'n daladwy i: Cyngor Bro Morgannwg a'u hanfon i Laura Ellis neu Shelley Lloyd, Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, y Barri CF63 4RU.   Fel arall cewch alw heibio i'r swyddfa a thalu ag arian parod.
  • Nid oes modd i ni dderbyn newidiadau i enwau unigolion ar gyrsiau neu ganslo lle lai na 7 diwrnod cyn yr hyfforddiant.
  • Mae’n bosibl y bydd rhaid i ni ganslo neu aildrefnu cyrsiau ar fyr rybudd yn achlysurol, er y bydd hynny'n brin iawn.
  • Os byddwch yn methu â dod i hyfforddiant codir tâl gweinyddu o £25 arnoch.
  • Hyfforddiant Diogelu Gofal Plant yw’r unig hyfforddiant sydd ar gael i Ddarparwyr Gofal Plant nad ydynt wedi cofrestru. Mae hwn yn ymarfer da i bob Darparwr Gofal Plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein ar:

http://eydcp-training.valeofglamorgan.gov.uk  

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Laura/Shelley ar 01446 709269

 

Training for Childcare Providers

Cwrs

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Pontio CACHE Lefel 3 i Waith Chwarae (o Flynyddoedd Cynnar)

I allu ennill Gwobr bydd angen i chi fod â chymhwyster CCLD Lefel 3 ac wedi’ch cyflogi neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad chwarae

 

AM DDIM – ariennir trwy grant  Nodwch Adenillir costau o £800 gan y bobl hynny nad ydynt yn cwblhau’r cwrs. 

Canolfan i Blant Gibbonsdown, Y Barri

 

6 (1 fesul lleoliad yn unig)

Cynhelir y cwrs dros 13 wythnos – sicrhewch eich bod yn gallu ymrwymo i ddod cyn cadw lle.

 

Dyddiadau:  

1af Dydd Mercher 24 Ionawr 2018 – sesiwn cofrestru

2il – Dydd Mercher 7 Chwefror 2018

3ydd – Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

4ydd – Dydd Mercher 28 Chwefror 2018

5ed – Dydd Mercher 7 Mawrth 2018

6ed – Dydd Mercher 14 Mawrth 2018

7fed – Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

8fed – Dydd Mercher 28 Mawrth 2018

9fed – Dydd Mawrth 18 Ebrill 2018

10fed – Dydd Mawrth 25 Ebrill 2018

11eg – Dydd Mercher 9 Mai 2018

12fed – Dydd Mercher 16 Mai 2018

13eg – Dydd Mercher 23 Mai 2018

6 - 9pm

Cymorth Cyntaf i Blant

(Pris – £25)

Canolfan Blant Gibbonsdown,
Y Barri

 

Llawn

8, 10, 15 a 17 Ionawr 2018 6 - 9pm

Hybu Ymddygiad Cadarnhaol

AM DDIM

Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, Y Barri

 

8

Dydd Mawrth 30 Ionawr 2018 6.30 - 8.30pm

Hybu Ymddygiad Cadarnhaol

 

Canolfan Blant Gibbonsdown,
Y Barri
Dydd Llun 8, Dydd Mercher 10, dydd Llun 15 a Dydd Mercher 17
Ionawr 2018
6pm

Diogelwch Bwyd Lefel 2

(Pris – £25)

Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, Y Barri

 

12

Dydd Mawrth 27 Chwefror a Dydd Iau 1 Mawrth 2018 12 - 3pm

Amddiffyn Plany

Lefel 2 

AM DDIM

Canolfan Blant Gibbonsdown,
Y Barri

 

Llawn

Dydd Sadwrn 13 Ionawr 2018 9 -1pm

Hyfforddiant WRAP – Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth o Prevent 

AM DDIM

Canolfan i Blant Gibbonsdown, Y Barri

 

12

Dydd Mawrth 22 Ionawr 2018 6.15 - 7.45pm

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau unigol ac i gadw lle, ewch i’r system cadw lle ar-lein yn:

 

Gwybodaeth am Hyfforddiant

 

Pob ymholiad brys ynghylch hyfforddiant i’r Tîm Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc: