Top

Brig

Gofal Cymdeithasol

Family of four

Rydym yn gweithio gyda phobl yn ein cymuned sydd angen cefnogaeth, gofal neu sydd
angen cael eu hamddiffyn.

 

Rydym yn helpu:

  • Plant a’u teuluoedd
  • Pobl hŷn ac oedolion/plant â salwch neu anabledd
  • Pobl sydd angen cefnogaeth i ofalu am rywun arall

Byddwn yn eich annog i fod yn annibynnol lle bo'n bosibl, ond byddwn yn cynnig cymorth i chi pan fyddwn yn cytuno bod ei angen.

 

Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau iechyd, addysg, ieuenctid, grwpiau gwirfoddol, gwasanaethau tai ac eraill.

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Darllenwch yma i ddysgu am y newidiadau i wasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

 

 Dewis Cymru

 Gweld rhagor o wybodaeth am y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn Fro Morgannwg.

  

Dewis Cymru Logo Welsh

 

Oedolion Two elderly ladies

 

 

 

 

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Arbenigol  Child using laptop

 

Iechyd a LlesGroup of smiling adults

 

 

Plant, Pobl Ifanc a Teuluoedd Group of happy children

 

Plant ac Oedolion mewn Perygl o Niwed Upset women being comforted

 

 

 

 

Rhannu Hoffi