Top

Brig

Cynllun Cerdyn-C

Bwriad y cynllun yw gostwng nifer achosion clefydau rhywiol, gwella gwybodaeth am iechyd rhywiol, lleihau cyfraddau beichiogrwydd ymhlith merched 14–25 oed a chynnig cyngor ar ddulliau atal cenhedlu i bobl ifanc yn eu hamser hamdden. 

C-Card-logo

 

Lleoliad:

Y brif swyddfa: Station Road, Llanilltud Fawr CF61 1STâ  

 

Dyma’r hyn rydyn ni’n ei wneud: 

  • Cynnig hyfforddiant achredig Lefel 2 Agored Cymru tn rhad ac am ddim i weithwyr proffesiynol ym maes Iechyd Rhywiol. 

  • Gweithio gydag ysgolion a hyfforddwyr lles i deilwra cynlluniau i deilwra cynlluniau i angenion pobl ifanc sy'n derbyn addysg mewn rhyw a perthnasoedd (SRE).

  • Cefnogi pobl ifanc sydd angen cymorth neu gyngor ychwanegol ynglŷn â perthnasoedd a rhywioldeb 

  • Darparu addysg anffurfiol yn seiliedig ar fodelau o fabanod, pan gaiff pobl ifanc gyfle i fynd â'r 'babi' adre am benwythnos i gael blas ar fywyd rhieni ifanc.

  • Cynnig cyngor ar ddulliau atal cenhedlu i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed mewn lleoliadau amrywiol ledled y Fro, yn cynnwys clinigau, ysgolion, timau cymunedol a chlybiau ieuenctid. Y bwriad yw hwyluso mynediad i wybodaeth, arweiniad a chyngor.

  • Cynnig cyngo cyfeillgar, anfeirniadol i bobl ifanc

 

  

Cysylltu

Am wybodaeth bellach am y cynllun hwn, cysylltwch â Chris Farrell, Cynghorydd SRE:

 

 

  • 01446 792141

   

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth Ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau.