Top

Brig

Gwobr Dug Caeredin 

Rhaglen o weithgareddau i chi eu cyflawni yn eich amser sbâr yw Gwobr Dug Caeredin. Ceir tair lefel – Efydd, Arian ac Aur.

 

Duke-of-Edinburgh-Awards-logo

Y Brif Swyddfa: Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU 

 

Does dim ots pwy ydych chi neu o ble rydych chi’n dod. Os ydych chi rhwng 14 a 24 oed, gallwch chi gymryd rhan.

 

Gofynnwch i un o’ch athrawon, arweinydd y clwb ieuenctid neu arweinydd grŵp Sgowtiaid neu Geidiaid os gallwch chi geisio am y Wobr drwy’r ysgol neu’r clwb.

 

Os gallwch chi, byddan nhw’n dweud wrthoch chi sut i ddechrau arni a’ch helpu ar eich llwybr at y Wobr.

 

Os nad ydych chi’n gwybod ymhle y gallwch wneud y Wobr, cysylltwch â Swyddog y Wobr, a fydd yn eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun lleol fydd yn gallu’ch rhoi ar ben ffordd a’ch helpu drwy gydol y broses.

 

 

Meysydd Gweithgareddau Gwobrau Dug Caeredin 

Dewiswch un gweithgaredd o bob categori isod a’i wneud am gyfnod penodol:

  • Gwirfoddoli: gweithgaredd lleol – helpwch y gymuned, yr amgylchedd neu ddysgu sut i achub bywyd rhywun
  • Sgiliau: gwnewch rywbeth gwahanol - celf, sgiliau syrcas - mae rhywbeth at ddant pawb yma.
  • Corfforol: ai chi yw’r David Davies nesa? Neu Nicole Cook? Mae bron pob camp, dawns neu weithgaredd ffitrwydd yn cyfrif.
  • Cyrch: ewch ar gyrch a’ch darganfod eich hun. Mae gofyn hyfforddi, cynllunio a chwblhau taith anturus yng nghefn gwlad ar droed, ar gefn ceffyl, mewn cwch neu ar feic.
  • Prosiect Preswyl: gweithiwch fel tîm ar brosiect cadwraeth, gwasanaeth neu’n seiliedig ar weithgaredd am bum niwrnod (mae hyn ar gyfer ymgeiswyr am y Wobr Aur yn unig).

Gwefan Gwobr Dug Caeredin

 

 

Mae’n hwyl, mae’n her, mae’n wahanol – felly cer amdani a rhoi cynnig arni! 

 

Am wybodaeth bellach am y cynllun hwn, cysylltwch â:

 

  • 01446 709308