Top

Brig

Y Cynllun Trosglwyddo Ysgolion

Caiff y cynllun trosglwyddo ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n seiliedig ar broses aml-asiantaeth i gefnogi pobl ifanc wrth iddyn nhw drosglwyddo i’r ysgol gynradd i’r ysgol gyfun. 

  

Lleoliad y Brif Swyddfa: Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud:

  •  Drwy broses o atgyfeirio drwy ysgolion, nodir pa bobl ifanc allai fod angen cefnogaeth benodol wrth iddynt symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.
  •  Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng Blwyddyn 5 yn yr ysgol gynradd hyd at Flwyddyn 8 yn yr ysgol uwchradd.

 

 

Rhwydweithio Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannu’ch profiadau ar ein ffrydiau

 

  • Rydyn ni’n sicrhau bod pobl ifanc sy’n cael eu hatgyfeirio i’r cynllun yn derbyn cefnogaeth o safon uchel ac ymyriadau wedi’u cynllunio er mwyn eu cefnogi ar lefel unigol. 
  • Rydyn ni’n sicrhau bod gan bobl ifanc lais, ac yn gwrando ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud yn ystod eu cyfnod yn y cynllun.
  • Rydyn ni’n sicrhau bod rhieni / cynhalwyr yn medru chwarae rhan ystyrlon yn y cynllun trosglwyddo.
  • Rydyn ni’n darparu fframwaith cyffredin i’r holl asiantaethau a’r gwasanaethau perthnasol, ac yn cyfuno’u gwaith â phobl ifanc, rhieni / cynhalwyr ac ysgolion.

 

Am wybodaeth bellach am y cynllun hwn, cysylltwch â Derryn Gibbon / Kate Welsh, Gweithwyr Cefnogi Trosglwyddo: