Top

Brig

Cynllun y Sglefrwyr 

Cerbyd sy’n llawn dop o rampiau sglefrio symudol yw’r Sglefrwyr. Mae’n teithio o le i le i ddarparu neu wella cyfleoedd i bobl ifanc sglefrio a bod yn heini. Mae hefyd yn medru creu ardal ieuenctid dros yr haf o’i gydlynu â’r V-Pod a thîm y Pwls.

Rollers-logo

Lleoliad y Brif Swyddfa: Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU 

 

Mae cynllun y Sglefrwyr yn rhan o Dîm y Stryd yn y Fro. Mae’r tîm yn gweithredu bob wythnos o’r flwyddyn ledled Bro Morgannwg, gan sicrhau bod gweithgareddau ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol pan fod y ddarpariaeth arferol ar gyfer pobl ifanc ar gau.

 

Tîm y Stryd y Fro sy’n tynnu holl elfennau’r tîm ehangach, y ddarpariaeth ieuenctid symudol a’r Sglefrwyr at ei gilydd.

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud: 

  •     Creu pentref ieuenctid mewn parciau ledled y Fro
  • Gweithio mewn lleoliadau amrywiol yn y Fro, yn amodol ar ofod a chyfarpar
  • Cefnogi pobl ifanc wrth iddynt dyfu’n oedolion drwy ddefnyddio’r rampiau fell fordd o gadw’n iach ac yn heini
  • Cynnig darpariaeth awyr agored i bobl ifanc rhwng 10 1 25 oed ym mhob lleoliad rydyn ni’n ymweld ag e
  • Cynnig cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau a chynlluniau lleol sy’n ymwneud â byrddio, sglefrio a beiciau
  • Creu man hwyliog i dreulio amser yn y pentref ieuenctid o fewn y gymuned, yn enwedig wrth gysylltu â pharciau olwynion sefydlog i wneud pethau’n fwy ac yn well
  • Hyrwyddo datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol drwy weithgareddau a sesiynau.
  •   Mynychu digwyddiadau cymunedol lleol o hyrwyddo gwaith Gwasanaeth ieuenctid y Fro
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati.

 

 

Os hoffech wybod mwy, codwch y ffôn neu dilynwch ein ffrydiau rhyngweithio cymdeithasol am ddiweddariadau ar ein gweithgareddau a’n lleoliadau. 

 

Cysylltu

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am y tîm neu’r cynlluniau, cysylltwch â: Rhys Jones, Rheolwr Cynlluniau Penodol a Chynhwysol.