Top

Brig

Cysylltu â’r Cyngor

Manylion cysylltu, oriau agor a map a sut i gyrraedd swyddfeydd y cyngor ym Mro Morgannwg

 

Gallwch gysylltu â Chyngor Bro Morgannwg mewn amryw o ffyrdd:

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

I ofyn am wasanaethau gallwch ffonio neu gysylltu â C1V ar Drydar rhwng 8.00am a 5.00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener. (Ar gau ar Wyliau Banc)

 

Os oes argyfwng gallwch ein ffonio ar y rhif hwn 24 awr y dydd 365 awr y flwyddyn

 

  • 01446 700111

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Cael y newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf, a chlywed am ddigwyddiadau gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Wedi bod ar grwydr yn mwynhau’r Fro? Rhannwch eich lluniau gyda ni ar Drydar a Facebook, byddem wrth ein bodd yn eu gweld!

 

Dyn yn defnyddio llechen

Llwythwch i lawr Ap Ffonau Symudol ‘Cysylltu ag Un Fro’

Wedi gweld problem neu eisiau rhoi gwybod inni am rywbeth? Llwythwch i lawr yr Ap Cysylltu ag Un Fro i roi gwybod am broblemau'n uniongyrchol i Gyngor Bro Morgannwg. Eisiau gwybodaeth a newyddion am ddigwyddiadau lleol yn eich llaw?

 

 

 

Apple-Store    google-play

 

Ysgrifennu atom

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

Ffurflen Arlein

You can complete a simple online form.

 

Ffurflen Arlein

Neges destun

Tecstiwch C1V yna eich neges i:

 

  • 60066

Ar yr Ebost

Cysylltu â C1V via ar yr ebost:


Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30 pm

Penwythnosau: Ar gau

 

 

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8.30am - 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Ar gau

 

Yr Alpau

Heol Chwarel yr Alpau,
Gwenfô,
CF5 6AA

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Ar gau

 

 

Sylwer: Ni werthir cynhyrchion ar ôl 4.30pm ddydd Llun i ddydd Iau ac ar ôl 4.00pm ar ddydd Gwener.