Top

Brig

Isetholiadau

Diben isetholiad yw ethol unigolyn yn Gynghorydd dros eich ardal leol.

 

Fel arfer, mae isetholiada’n digwydd y tu hwnt i ddiwrnod etholiad penodedig cyffredin, ond weithiau maent yn digwydd yr un pryd, a gall hynny fod ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

 

Caiff isetholiad ei gynnal os yw Cynghorydd/Aelod Sir neu Gymunedol yn ymddiswyddo, yn marw neu’n methu mynychu cyfarfodydd.

 

Os bydd sedd Cynghorydd i’w llenwi, bydd Clerc y Dref/Cymuned yn ein hysbysu ni yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol, a byddwn ni’n cyhoeddi Hysbysiad o Swydd Wag.

  

Cynhelir yr isetholiad nesaf fel isod:

 

 
Cewch eich hysbysu o unrhyw isetholiad yn eich ardal drwy gyfrwng cerdyn pleidlais swyddogol a gaiff ei bostio atoch chi.

 

Pan rydych chi’n pleidleisio, yr Ymgeisydd (yr unigolyn sy’n dymuno bod yn Gynghorydd) â’r nifer fwyaf o bleidleisiau fydd yn cael ei ethol. 

  

Canlyniadau:

 

 

Cysylltu â ni

 

Rhannu Hoffi