Top

Brig

Etholiadau

Mae gan bawb yn y Deyrnas Unedig gyngor lleol, Aelod Seneddol sy’n eistedd yn Senedd y Deyrnas Unedig.

 

Yn dibynnu ar ble rydych yn byw, mae’n bosibl hefyd y bydd cyrff datganoledig yn eich cynrychioli, fel y rhai sy’n cynrychioli yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

 

Pan fyddwch yn pleidleisio, rydych yn penderfynu pwy sy’n eich cynrychioli ac yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan ynghylch ystod eang o bynciau o ffyrdd ac ailgylchu yn eich ardal, i addysg a newid yn yr hinsawdd.

 

Yr Etholiad arfaethedig nesaf yw:

Etholiad Llywodraeth Leol

dydd Iau 04 Mai 2017.

 

 

Ceir mathau gwahanol ar etholiadau.  Dewiswch y math o etholiad isod i gael rhagor
o wybodaeth:

 

Mathau ar Etholiad
 Seneddol/Cyffredinol       Llywodraeth Leol  Ewropeaidd
 Isetholiadau  Cynulliad Cenedlaethol Cymru  Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 

  

Beth sy’n digwydd yn y cyfnod yn arwain at etholiad neu refferendwm?

Fel arfer bydd ymgeiswyr (y bobl sydd am gael eu hethol gennych) yn ymgyrchu cyn etholiad, gan eich annog i gofrestru i bleidleisio a darparu gwybodaeth ynghylch eu polisïau.

 

Tua 24 o ddiwrnodau gwaith cyn y diwrnod pleidleisio byddwn yn anfon cerdyn pleidleisio atoch a fydd yn cynnwys y manylion hyn:

  • eich gorsaf bleidleisio
  • eich rhif etholwr
  • manylion cysylltu ein swyddfa (gofrestru etholwyr)
  • dyddiad y diwrnod pleidleisio
  • oriau agor a chau’r orsaf bleidleisio
  • cyfarwyddiadau ar sut i bleidleisio

Dylech edrych ar eich cerdyn pleidleisio i sicrhau y byddwch yn defnyddio’r dull pleidleisio cywir h.y. drwy’r post, drwy ddirprwy neu yn bersonol.

 

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy’r post byddwn yn rhoi cerdyn pleidleisio i chi sy’n dweud eich bod yn bleidleisiwr drwy’r post. Byddwn yn anfon eich papurau pleidleisio atoch o fewn 10 diwrnod gwaith cyn y diwrnod pleidleisio.

 

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy ddirprwy, byddwn yn anfon cerdyn pleidleisio at eich dirprwy ac anfonir llythyr yn cadarnhau pwy fydd yn pleidleisio ar eich rhan atoch.

 

Pe hoffech newid y dull rydych yn ei ddefnyddio i bleidleisio cysylltwch â ni ar unwaith.

 

 

Sut i Gysylltu â Ni

 

Cynnig I Sefydlu Cyngor Cymuned Yn Ward Y Rhws Ym Mro Morgannwg

 

Deiseb ar gyfer Maer etholedig?

Datganiad Gwyriad - 05 Hydref 2015