Top

Brig

Etholiad Ewropeaidd

Mae Senedd Ewrop yn cynrychioli pobl yn byw yn 28 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (UE).

  

Pryd?

Cynhelir y math hwn o etholiad bob pum mlynedd. 

 

Cynhelir yr Etholiad Ewropeaidd nesaf yn:  

2019

  

 

Beth?

Cynhelir Etholiadau Ewropeaidd i ethol cynrychiolwyr i Senedd Ewrop.

  

Pwy?

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Aelodau Senedd Ewrop (ASEau)

 

Mae nifer yr ASE ar gyfer pob gwlad yn fras gymesur â'i boblogaeth, ond trwy gymesuredd gostyngol: ni all unrhyw wlad cael lai na 6 neu fwy na 96 Aelod o Senedd Ewrop ac ni all cyfanswm nifer fod yn fwy na 751 (750 yn ogystal â'r llywydd). Mae Aelodau o Senedd Ewrop yn cael eu grwpio yn ôl ymlyniad gwleidyddol, nid yn ôl cenedligrwydd. 

 

Mae'r Llywydd yn cynrychioli'r Senedd i sefydliadau eraill yr UE a'r byd tu allan ac yn rhoi'r rownd derfynol sêl bendith i'r gyllideb yr UE. Y llywydd presennol yw Martin Schulz.

 

I weld pwy yw’ch Aelodau Senedd Ewrop ewch i'n tudalen isod:

ACau, ASEau ac ASEau Bro Morgannwg.

  

Pam?

Mae ASEau yn cynrychioli safbwyntiau pobl y Deyrnas Unedig ar benderfyniadau a wneir yn Senedd Ewrop.

  

Mae ganddi bwerau mewn ystod o feysydd sy'n effeithio ar aelod-wladwriaethau fel:

 

  • hawliau anifeiliaid
  • hawliau defnyddwyr
  • yr amgylchedd
  • masnach ryngwladol
  • datblygiad economaidd rhanbarthol
  • Hawliau gweithwyr

 

Mae ganddi’r pŵer i gymeradwyo, diwygio neu wrthod cyfreithiau Ewropeaidd.

Mae hefyd yn cymeradwyo cyllideb yr Undeb Ewropeaidd ac aelodau newydd o'r Comisiwn Ewropeaidd.

  

Ble?

Bydd ASEau’n treulio rhywfaint o'u hamser mewn etholaethau rhanbarthol yn y Deyrnas Unedig a rhan o'u hamser mewn cyfarfodydd gwleidyddol ym Mrwsel.

 

Am un wythnos ym mhob mis maen nhw'n mynd i Strasbwrg i drafod a phleidleisio ar gyfreithiau Ewropeaidd newydd gydag ASEau oddi wrth aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

 

Dyma wledydd yr Undeb Ewropeaidd:

 

EU Countries
 Awstria  Estonia                Yr Eidal                   Portiwgal              
 Gwlad Belg  Y Ffindir  Latfia Rwmania
 Bwlgaria  Ffrainc  Lithwania Slofacia
 Croatia  Yr Almaen  Lwcsembwrg Slofenia
 Gweriniaeth Cyprus  Gwlad Groeg  Malta Sbaen
 Y Weriniaeth Tsiec  Hwngari  Yr Iseldiroedd Sweden
 Denmarc  Iwerddon  Gwlad Pwyl Y Deyrnas Unedig - wedi
Pleidleisio i adael yr UE yn y
Refferendwm ym mis Mehefin '16

Canlyniadau Blaenorol:

Sut i Gysylltu â Ni

Rhannu Hoffi