Top

Brig

Etholiad Cyffredinol

Mae Senedd y DU yn cynrychioli trigolion y Deyrnas Unedig, ac mae’n meddu ar y pŵer i wneud penderfyniadau a chymeradwyo deddfwriaeth.

 

Bydd yr Etholiad Cyffredinol nesaf yn cael ei gynnal:

Mai 2022

 

 

  

 •  Pa mor aml caiff etholiad cyffredinol ei gynnal?

  Rhaid i Etholiad Cyffredinol gael ei gynnal bob pum mlynedd, ond gellir galw am un ymhen llai na hynny. Y Prif Weinidog sy’n penderfynu ar union ddyddiad yr etholiad, ond yn ôl y traddodiad, caiff ei gynnal ar ddydd Iau.

  Gelwir diwrnod yr etholiad yn Ddiwrnod y Bleidlais hefyd, gan mai dyma pryd rydych chi’n bwrw eich pleidlais. Yn ôl traddodiad, gwneir hyn mewn Gorsaf Bleidleisio.

   

  Gorsafoedd Pleidleisio

 •  Beth yw diben Etholiad Cyffredinol?

  Caiff Etholiadau Cyffredinol eu cynnal er mwyn ethol Aelodau Seneddol (ASau) yn Nhŷ’r Cyffredin.

   

  AC, AS ac ASE y Fro 

 •  Beth yw Senedd y DU?

  Mae Senedd y DU wedi ei rhannu’n ddwy siambr neu ‘Dŷ’ - Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

   

  Gelwir y cynrychiolwyr yn Nhŷ’r Cyffredin yn Aelodau Seneddol (ASau). Mae pob AS yn cynrychioli rhan o’r Deyrnas Unedig a elwir yn 'etholaeth' neu’n 'sedd'. Y blaid wleidyddol â’r nifer fwyaf o AS yn Nhŷ’r Cyffredin sy’n ffurfio’r Llywodraeth. Ar hyn o bryd, y blaid Geidwadol yw hon.

   

  Mae’r Llywodraeth yn cynnig cyfreithiau newydd ac yn codi materion i’r Senedd eu trafod.

  Mae hefyd yn gweithredu’r penderfyniadau a wneir gan y Senedd.

   

  Mae Tŷ’r Arglwyddi’n archwilio gwaith Tŷ’r Cyffredin.

   

  Mae gan y Frenhines ran i’w chwarae yn Senedd y DU hefyd, er mai seremonïol yw hi ar y cyfan.

   

  Mae hi’n cymeradwyo cyfreithiau a wneir gan y Senedd ac yn traddodi Araith y Frenhines, sy’n manylu ar y cynlluniau mae’r Llywodraeth yn bwriadu eu gweithredu bob blwyddyn.
 •  Beth yw gwaith Senedd y DU?

  Mae Senedd y DU yn cynrychioli trigolion y Deyrnas Unedig.

   

  Mae ganddi bwerau i wneud penderfyniadau a chymeradwyo deddfwriaeth ar ystod eang o faterion sy’n effeithio ar ein bywyd bob dydd ni i gyd. Yn ogystal, mae’n:

   

  • Trafod prif faterion y dydd  
  • Craffu ar bolisïau’r llywodraeth
  • Gwarchod y cyhoedd ac yn diogelu hawliau unigolion

 • Sut caiff Senedd y DU ei ffurfio / ethol?

  Mewn Etholiad Cyffredinol, rydych chi’n dewis ymgeisydd i gynrychioli eich ardal leol yn Nhŷ’r Cyffredin drwy fwrw eich pleidlais drostynt.

   

  Yr ymgeisydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau fydd yr AS etholedig.

   

  Ar ôl yr Etholiad Cyffredinol, mae’r Frenhines yn gofyn i arweinydd y blaid â’r nifer fwyaf o AS i fod yn Brif Weinidog ac i ffurfio llywodraeth a fydd yn rhedeg y DU.

 • Oes angen i mi gofrestru?

  Rhaid bod eich enw ar y Gofrestr Etholiadol cyn bod gennych hawl i bleidleisio. 

   

  Sut i Gofrestru

 •  Sut galla i bleidleisio?

  Os ydych chi ar y Gofrestr Etholiadol, mae gennych hawl i bleidleisio. 

   

  Pleidleisio

 

 

Canlyniadau Blaenorol:

   

 

Cysylltu â Ni