Top

Brig

Etholiadau Llywodraeth Leol

Mae Llywodraeth Leol yn eich cynrychioli ac yn cynrychioli'ch ardal leol.

  

Cynhelir yr Etholiad Llywodraeth Leol nesaf

ddydd Iau 04 Mai 2017.

 

Ymgeiswyr Posibl

Gwelwch ein tudalen gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr ac asiantau!

 

Pryd?

Cynhelir y math hwn o etholiad bob pum mlynedd.

 

Beth?

Cynhelir Etholiadau Llywodraeth Leol i ethol pobl yn eich cymuned leol i fod yn Gynghorwyr.

 

Gyda’i gilydd nhw yw’r Cyngor.

 

Pwy?

Ar ôl cael eu hethol, gelwir y cynrychiolwyr yn Gynghorwyr.

 

I weld pwy yw’ch Cynghorydd Lleol, ewch i’n tudalen isod:

Chwilio am Gynghorwyr

 

Pam?

Mae cynghorau'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol.  

Yn dibynnu ar ble rydych yn byw, mae'r cyngor yn gyfrifol am rai o'r meysydd canlynol:

 

 • Tai cyngor
 • Gwasanaethau addysg
 • Cofrestru etholwyr
 • Iechyd amgylcheddol
 • Cyfleusterau hamdden ac adloniant
 • Llyfrgelloedd
 • Cynllunio lleol
 • Cludiant lleol
 • Parciau a mannau cyhoeddus
 • Rheoleiddio busnes lleol
 • Ffyrdd a throed lwybrau
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Gwastraff ac ailgylchu 

Ble?

Bydd cynghorwyr yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio ac/neu fyw yn yr ardal leol.

Byddan nhw'n mynd i gyfarfodydd pwyllgorau’r cyngor yn rheolaidd yn y Swyddfeydd Dinesig yng Nghanol Tref y Barri i drafod a phenderfynu ar wasanaethau a chyfleusterau lleol.

 

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

 

Column 1 Content
Column 2 Content
Column 3 Content

 

Hysbysiad O Bleidlais

Ethol Cynghorydd(wyr) Sir

 

Ethol Cynghorydd(wyr) Tref/Cymuned

 

Datganiad O'r Bobl A Enwebwyd

Ethol Cynghorydd(wyr) Sir

 

Ethol Cynghorydd(wyr) Tref/Cymuned

 

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

 

Hysbysiad O Enwau A Swyddfeydd Cynrychiolwyr Etholiadol

 

Hysbysiad Etholiad

 

Cyngor Bro Morgannwg

 

Cynghorau Tref A Chymuned:

 

 

Canlyniadau Blaenorol:

 • Etholiad Llywodraeth Leol - Canlyniadau Cyffredinol ac Ystadegau'r Sir - 2012

 

 

Previous results
 Canlyniad Cyngor Sir  Canlyniadau Cynghorau Cymuned  Ardaloedd Un Ymgeisydd
 • Aberthin
 • Colwinston
 • Cowbridge
 • Ewenny
 • Flemingston
 • Gileston
 • Lavernock
 • Leckwith
 • Llanblethian East
 • Llanblethian West
 • Llancarfan
 • Llandough
 • Llandow
 • Llanfair
 • Llanmaes
 • Llanmihangel
 • Llansannor
 • Llantrithyd
 • Llysworney
 • Marcross
 • Michaelston
 • Monknash
 • Ogmore-by-Sea
 • Pendoylan
 • Penllyn
 • St. Athan
 • St. Brides Major
 • St. Brides-Super-Ely
 • St. Donats
 • St. Georges-Super-Ely
 • St. Hilary
 • St. Mary Hill
 • St. Nicholas
 • Sully
 • Welsh St. Donats
 • Wenvoe
 • Ystradowen

 Cysylltu â ni 

Rhannu Hoffi