Top

Brig

Myfyrwyr

Lle bynnag byddwch chi ar ddiwrnod yr etholiad, gallwch chi fynegi eich barn

 

Chi yw dyfodol gwleidyddiaeth ac mae eich barn yn bwysig. Gall pobl ifanc wneud gwahaniaeth. 

 

Gwyliwch fideo #TAKEPOWER nawr.

 

I weld mwy o resymau pam dylech chi bleidleisio, ewch i wefan (Saesneg)

 

Bite The Ballot

 

 

Arwydd yn dangos y rhif 16

Gallwch gofrestru nawr

Nid ydych chi'n cael pleidleisio hyd nes y byddwch yn 18 oed ond gallwch fod yn barod.

 

Mae cofrestru i bleidleisio yng Nghymru yn hawdd - gallwch wneud hynny ar-lein.                 

 

Cofrestru Ar-lein

 

Dim ond unwaith y mae’n rhaid ichi gofrestru. Pan fyddwch yn 18 oed byddwn yn anfon eich cerdyn pleidleisio atoch yn awtomatig.

 

Cofiwch ddweud wrthym os byddwch yn symud tŷ cyn i chi ael eich pen-blwydd yn 18 oed.

Llenwch y ffurflen ar-lein unwaith eto.

 

Arwydd yn dangos y rhif 17

Gallwch gofrestru nawr

 

Nid ydych chi'n cael pleidleisio hyd nes y byddwch yn 18 oed ond gallwch fod yn barod.

 

Mae cofrestru i bleidleisio yng Nghymru yn hawdd - gallwch wneud hynny ar-lein.                 

 

Cofrestru Ar-lein

 

Dim ond unwaith y mae’n rhaid ichi gofrestru. Pan fyddwch yn 18 oed byddwn yn anfon eich cerdyn pleidleisio atoch yn awtomatig.

 

Cofiwch ddweud wrthym os byddwch yn symud tŷ cyn i chi ael eich pen-blwydd yn 18 oed.

 

18 2

Cewch gofrestru a phleidleisio

Mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru cyn i chi gael pleidleisio.

 

Dim ond unwaith y mae’n rhaid i chi gofrestru, felly os gwnaethoch gofrestru yn 16 neu’n 17 oed does dim angen ichi ei wneud eto oni bai eich bod yn newid cyfeiriad.        

 

Cofrestru Ar-lein   Sut i Gofrestru

 

Ydych chi yn y brifysgol?

Os ydych yn a'ch bod yn byw oddi cartref, yna mae gennych ddau opsiwn:

 1. Gallwch wneud cais am bleidlais drwy'r post sy'n golygu y bydd eich cerdyn pleidleisio yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad yn ystod y tymor. I wneud cais am bleidlais drwy'r post mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen gais drwy'r post. Cliciwch y botwm isod i fynd at ein tudalen Ffurflenni Cais ac Hepgor Amodau:

  Cais am gael pleidleisio trwy'r post

 2. Gallwch gofrestru gyda'r awdurdod lleol lle y mae’ch prifysgol.

  Mae hyn yn golygu y byddwch yn ar y Gofrestr Etholiadol mewn dwy ardal ond dim ond unwaith yn unig y cewch bleidleisio unwaith ym mhob etholiad cyffredinol, etholiad Ewropeaidd, etholiad yr Alban ac etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru!

  Gallwch bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol gartref ac yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor - ar yr amod nad ydynt yn yr un ardal llywodraeth leol.

  I gofrestru gydag awdurdod lleol llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein:

  *Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich cyfeiriad yn ystod y tymor fel eich prif gyfeiriad*

  Cofrestru Ar-lein

  Byddant wedyn yn anfon cerdyn pleidleisio atoch chi yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor fel y cewch bleidleisio.

Os ydych yn yn y Brifysgol ond yn dal i fyw gartref yna gallwch gofrestru a phleidleisio fel arfer gan roi eich cyfeiriad cartref.

 

 

Rhannu Hoffi