Top

Brig

Aviet, Julie

Julie Aviet

 

Cyfeiriad: 

15 St Catherines Court

Skomer Road

Y Barri

CF62 9DB 

 

  • 07720 063567

Party details:

Llafur Cymru

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Standing Advisory Council on Religious Education (SACRE)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

% Presenoldeb

Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3  100%  
Cyswllt Cymunedol 2  100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 4  100%  
Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadub Blynyddol

 

Ward: Gibbonsdown

 

Rhannu Hoffi