Top

Brig

Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

Apartment 2

21 Romilly Road

Y Barri

CF62 6LF

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd)

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd (Penodwyd o 20 Chwefror 2018)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5  100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 7 3 43%
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 8 7  88%  
Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Planning   1

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Dyfan