Top

Brig

Bailey, Vincent

Vincent J. Bailey

 

Cyfeiriad: 

13 The Parade

Y Barri

CF62 6SD

 

  • 07720 063559

Plaid:

Ceidwadwyr Cymreig

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Is-Gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Cadeirydd)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3  100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 33%
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 4 4  100%  
Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod   Presennol
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Dyfan

 

 

Rhannu Hoffi