Bird, Jonathan

Jonathan C. Bird

 

Cyfeiriad: 

Beili-Mawr

Dyffryn

CF5 6SU

 

  • 07701 372569

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio

  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

  • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Busnes Mewn Ffocws

  • Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

  • Partneriaeth Aber Hafren

  • Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

3

3

100%

 

Cabinet

12

12

100%

 

Cynllunio

7

7

100%

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordeb

 

Newid Llog

 

 

 

Ward: Gwenfô

Bywgraffiad

 

Ganed Jonathan yn y Barri ym 1963 ac mae wedi byw yn y Dyffryn ers 1967 lle mae’n byw gyda’i wraig Janet. Mae 2 ferch gan Jonathan ac wyres sydd hefyd yn byw yn y Dyffryn.

 

Derbyniodd Jonathan ei addysg yn Sain Nicolas ac yna ymlaen i Ysgol Gyfun Radur. Wedi gadael ysgol fe astudiodd beirianneg yng ngholeg Technegol Tredelerch ac yna ymlaen i Goleg Brynbuga i astudio amaethyddiaeth. Mae Jonathan wedi bod yn ffermio yn y Dyffryn a rhannau eraill o Fro Morgannwg gydol ei yrfa, gyda’r fferm yn newid o dda byw cymysg a thir âr i fod yn fferm âr yn unig ynghyd â busnesau amrywiol eraill sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd. Sef pysgota a lleoliad priodasau/digwyddiadau. Mae Jonathan hefyd wedi bod yn rhan o fusnes arall i’r teulu yn cyflenwi planhigion mewn potiau i archfarchnadoedd rhyngwladol a werthwyd yn 2014.

 

Dechreuodd ymwneud Jonathan â gwleidyddiaeth leol tua 20 mlynedd yn ôl pan safodd etholiad ar gyfer y cyngor cymuned yn y Wenfô. Parhaodd ei ddiddordeb mewn llywodraeth leol i dyfu ac fe safodd mewn etholiad ar gyfer Bro Morgannwg yn 2008 pan gafodd ei ethol fel aelod ward dros y Wenfô ac y mae wedi parhau i’w dal hyd yma.

Yn ystod ei gyfnod ym Mro Morgannwg mae ei ddiddordeb yn agweddau Cynllunio’r cyngor wedi tyfu gan ddechrau fel aelod o’r pwyllgor cynllunio lle bu’n is-gadeirydd am 4 blynedd. Mae hefyd wedi gweithio ar bwyllgorau eraill yn cynnwys Craffu Tai (Cadeirydd), Deddf Eglwys Gymru, Craffu Archwilio, Craffu Adnoddau Corfforaethol.

 

Mae Jonathan ar hyn o bryd yn aelod cabinet dros Adfywio a Chynllunio sydd o ddiddordeb mawr iddo, mae sawl uchelgais ganddo dros Fro Morgannwg y mae’n gweithio’n galed arnynt er mwyn eu gwireddu.