Top

Brig

Bird, Jonathan

Jonathan C. Bird

 

Cyfeiriad: 

Beili-Mawr

Dyffryn

CF5 6SU

 

  • 07701 372569

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Business in Focus
  • Cardiff Bay Advisory Committee
  • Cardiff International Airport Consultative Committee
  • Severn Estuary Partnership
  • Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018)

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Cabinet 7 7      
Cynllunio 4 4      

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Gwenfô