Top

Brig

Bird, Jonathan

Jonathan C. Bird

 

Cyfeiriad: 

Beili-Mawr

Dyffryn

CF5 6SU

 

  • 07701 372569

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio

  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

  • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Busnes Mewn Ffocws

  • Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

  • Partneriaeth Aber Hafren

  • Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

2

2

100%

 

Cabinet

6

6

100%

 

Cynllunio

3

3

100%

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordeb

 

Newid Llog

 

 

 

Ward: Gwenfô