Top

Brig

Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

12 Nicholson Webb Close

Caerdydd

CF5 2RL

 

  • 07701 372643

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Welsh Purchasing Consortium

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Archwilio 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6 6 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 6 100%  
Not a Member of Committee but Present at Meeting
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandough