Top

Brig

Carroll, George

George D.D. Carroll

 

Cyfeiriad: 

12 Nicholson Webb Close

Caerdydd

CF5 2RL

 

  • 07701 372643

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Welsh Purchasing Consortium

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

 

Dim Ymddiheuriad

Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3      
Archwilio 2      
Cyswllt Cymunedol 1 1      
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3      
Gwasanaethau Democrataidd 1 1      
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3      

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandough

 

 
Rhannu Hoffi