Top

Brig

Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Ymchwilio
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg
  • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 7 88%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Ymchwilio 0 0    
Cynllunio 9 9 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3 3 100%  

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni