Top

Brig

Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-gadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Ymchwilio
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cardiff and Vale of Glamorgan Community Health Council
  • Swansea Bay Port Health Authority

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 %

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 4 3 75%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 4 4 100%  
Ymchwilio        
Cynllunio 5 5 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member of Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni

 

Rhannu Hoffi